Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Enterprise Europe Network: Podpora podniků na dosah ruky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2008

 

S cílem podpořit malé a střední podniky a zvýšit jejich konkurenceschopnost, potenciál či povědomí o evropských politikách na podporu podnikání vznikly ve všech členských státech EU národní informační sítě pod názvem Enterprise Europe Network.

Úlohou sítě, která byla v Česku spuštěna 28. února 2008, je především zabezpečit služby v oblasti inovací a poskytnout odpovědi na otázky týkajících se podnikatelských aktivit.

 

    Logo Enterprise Europe Network

    Síť Enterprise Europe Network vznikla za podpory Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a lze ji chápat jako nástupní instituci za evropskou sít Euro Info Center a Innovation Relay, které končí svou činnost.

    V České republice bude činnost národní sítě zajišťována prostřednictvím projektu BIOSNet.

    Více informací najdete na stránkách Technologického centra Akademie věd ČR a na oficiálních stránkách Evropské komise.

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky