Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 31. března do 13. dubna 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/03/2008

Větrná energie * Bavme se o Evropě * Evropská politika sousedství * Daňová politika a zvyšování hospodářského růstu a konkurenceschopnosti * Rozvojové cíle tisíciletí * Kodex správy duševního vlastnictví

  Přehled očekávaných událostí v EU od 31. března do 13. dubna 2008

  Pondělí 31. března: Napomáhat růstu a rozvoji odvětví větrné energie

  Komisař Andris Piebalgs bude předsedat konferenci o větrné energii pořádané v Bruselu. Očekává se účast 4 000 odborníků a politiků.

  Související stránky:

  Stránky konference EWEC 2008

  Stránky Komise věnované energetice

  Stránky komisaře Piebalgse

  Středa 2. dubna: Bavme se o Evropě - využití zkušeností Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi

  Komise oznámí své další kroky po plánu D, které občanům umožní, aby pokračovali v diskuzi o evropských otázkách s dalšími spoluobčany a politiky a aby se jejich hlas dostal přímo k tvůrcům politických koncepcí.

  Související stránky:

  Stránky komisařky Wallströmové

  Stránky generálního ředitelství pro komunikaci

  Stránky internetové diskuze Debate Europe

  Čtvrtek 3. dubna: Evropská politika sousedství - EU a její nejbližší sousedé prohlubují vzájemné vztahy

  Komise předloží zprávu o pokroku v procesu prohlubování spolupráce EU se sousedy a informace o podpoře, která byla sousedním státům poskytnuta k provádění reforem.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise

  Pondělí 7. a úterý 8. dubna: Dokonalejší daňový systém podporující konkurenceschopnost a hospodářský růst v Evropě

  Komisař László Kovács uvítá v Bruselu Daňové fórum. Tématem letošního setkání je "Daňová politika: zvýšit růst a konkurenceschopnost po evropském způsobu". Konference se soustředí na to, jakým způsobem může daňová politika přispět k růstu a konkurenceschopnosti v EU, aniž by tím byla ohrožena sociální politika.

  Související stránky:

  Stránky Daňového fóra

  Stránky komisaře Kovácse

  Středa 9. dubna: Rozvojové cíle tisíciletí

  Harmonogram plnění rozvojových cílů tisíciletí se právě ocitá ve své polovině a rok 2008 je velmi důležitý z hlediska rozvojové agendy. Mezinárodní společenství si v roce 2000 vytyčilo osm rozvojových cílů tisíciletí, kterých chce do roku 2015 dosáhnout. Sdělení Komise vyhodnotí úsilí EU při plnění těchto cílů a uvede přehled všech aktivit EU v oblastech, jako jsou snížení krajní chudoby a hladu ve světě nebo přístup ke vzdělání pro všechny.

  Související stránky:

  Stránky o rozvojové pomoci

  Rozvojové cíle tisíciletí

  Stránky komisaře Michela

  Středa 9. dubna: Kodex správy duševního vlastnictví

  Komise přijme doporučení pro členské státy a veřejné výzkumné organizace, které bude zahrnovat kodex správy duševního vlastnictví.

  Související stránky:

  COM (2007)182 – Sdělení o předávání poznatků přijaté v dubnu 2007

  SEC(2007)449 – Související pokyny

  MEMO/07/127
  MEMO/07/128
  Stránky komisaře Potočnika

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky