Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jste tak „zelení“, jak tvrdíte?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/03/2008

Třebaže ochrana životního prostředí má v povědomí Evropanů pevné místo, naše chování v praxi tomu často neodpovídá:

Podle výsledků nedávného průzkumu postojů Evropanů k životnímu prostředí považuje 96 % respondentů ochranu planety za důležitou, ale jen málokteří jsou připraveni kvůli tomu změnit své chování.

Třebaže většina z nás uznává, že k ochraně životního prostředí musíme přispívat všichni, zřídkakdy vnímáme svůj způsob života jako problém. Jen málokteří z nás v zájmu životního prostředí jezdí méně autem nebo nakupují ekologické výrobky. Dobré úmysly se jen zřídkakdy promítají do praxe. Spíše se zdá, že Evropané očekávají rozhodující kroky od svých vlád.

Dvě třetiny respondentů se vyslovily pro to, aby se o otázkách životního prostředí rozhodovalo na celoevropské úrovni, a 82 % souhlasí s tím, že je nezbytná regulace prostřednictvím evropského práva. Z průzkumu tak zdá se vyplývá, že občané dávají přednost tomu, aby šetrný přístup k životnímu prostředí byl povinností, nikoli jen volbou.

  kolo

   

  V každém případě však existuje mnoho způsobů, jak může každý z nás zmenšit svou ekologickou stopu. Evropská komise za tím účelem připravila internetové stránky s tipy, jak změnit své každodenní návyky.

  Průzkum též ukázal, že povědomí o otázkách životního prostředí se značně liší v závislosti na zemi. Nejinformovanější jsou občané v severních a západních státech EU, zatímco nejméně informovaní si připadají obyvatelé jižních zemí a nových členských států EU.

  Cenu letos získalo chorvatské město Koprivnica. K ochraně životního prostředí přispělo zejména podporou chůze a jízdy na kole, přeměnou silnic na zóny pro pěší a pro cyklisty a zvýšeným využíváním alternativních paliv v hromadné dopravě.

   

   

  Další informace na toto téma

   


   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky