Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přeshraniční vymáhání dluhů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/03/2008

Komise přijala zelenou knihu, jejímž cílem je zahájit rozsáhlou konzultaci zainteresovaných stran na téma zvýšení transparentnosti údajů o majetku dlužníků v Evropské unii. Kniha popisuje potíže spojené se stávajícím uspořádáním a navrhuje možná řešení. Komisař Franco Frattini vysvětlil, že cílem zelené knihy je nalézt na evropské úrovni taková opatření, která by zvýšila transparentnost jmění dlužníka a vyhověla právu věřitele na informace, ale zároveň by respektovala zásadu ochrany dlužníkova soukromí, jež je protiváhou k právu věřitele na účinné vymáhání pohledávek.

  Přeshraniční vymáhání dluhů

  Potíže spojené s přeshraničním vymáháním dluhů představují překážku volnému pohybu platebních příkazů v rámci Evropské unie a mohou bránit řádnému fungování vnitřního trhu. Opožděné platby nebo neuhrazení plateb ohrožují zájmy jak podnikatelů, tak spotřebitelů. Zejména se to děje v případech, kdy ani věřitel, ani kontrolní orgány nemají informace o dlužníkově místu pobytu nebo jeho aktivech.

  Dlužníkova adresa a/nebo informace o jeho finanční situaci se většinou zjišťují na začátku řízení o vymáhání pohledávky. V současnosti jsou informace o majetku dlužníka většinou zjišťovány na úrovni členských států pomocí různých informačních zdrojů, zejména z různých rejstříků a evidencí a dlužníkových přiznání. I když se základní vnitrostátní systémy zdají být podobné, existují podstatné rozdíly v podmínkách přístupu, postupech pro získání informací, obsahu a celkové účinnosti systému. Přeshraničnímu vymáhání dluhů brání rozdíly ve vnitrostátních právních řádech a to, že věřitelé nemají dostatek znalostí o informačních strukturách v jiných členských státech. Podobnost základních struktur právních řádů členských států však mohou poskytnout základ pro jejich sbližování.

  Cílem zelené knihy je zahájit rozsáhlou konzultaci mezi zúčastněnými stranami o tom, jak zvýšit transparentnost dlužníkových aktiv, které lze zjistit z různých rejstříků a evidencí a dlužníkových přiznání. Komise má za to, že se vyplatí zvážit soubor opatření, jež zlepší stávají situaci a zajistí, že věřitel obdrží spolehlivé údaje o majetku dlužníka v přiměřené lhůtě.

  Bližší iformace naleznete na stránkách komisaře Frattiniho.

  Chcete-li přidat Váš příspěvek do veřejné konzultace, klikněte zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky