Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský registr agentur zajišťujících kvalitu ve vysokém školství
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/03/2008

Kvalita výuky na evropských vysokých školách je pravidelně hodnocena agenturami, které  se zabývají zajišťováním kvality ve vysokém školství. Otázkou však zůstává, kdo kontroluje kvalitu práce těchto agentur. K vyřešení tohoto problému napomůže zřízení evropského registru agentur zajišťujících kvalitu, který byl představen v úterý 4. března 2008. Podle komisaře Jána Figeľa je tento registr důležitým článkem v souboru informačních nástrojů, pomocí nichž se evropské vysoké školství stane přehlednějším a přitažlivějším pro studenty z celého světa.

  Evropský registr agentur zajišťujících kvalitu ve vysokém školství

  Členské státy Evropské unie se zapojily do boloňského procesu, ambiciózního programu reforem vysokého školství. Tohoto procesu se zatím účastní 46 zemí a jeho cílem je vytvořit jednotný evropský prostor vysokého školství, v němž by neexistovaly překážky pro mobilitu studentů a vysokoškolských pracovníků a získané akademické tituly by měly stejnou váhu v celé Evropě. Důležitou součástí boloňského procesu je zajištění kvality vysokého školství. Každý členský stát již má své vlastní agentury, které se kontrolou kvality zabývají. Evropský registr agentur zajišťujících kvalitu ve vysokém školství (EQAR) přispěje ke zkvalitnění těchto vnitrostátních agentur a umožní vysokoškolským ústavům, aby si mohly mezi různými agenturami vybírat, pokud to bude v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Do evropského registru budou vloženy agentury, které splňují určitý soubor norem, jenž byl schválen na evropské úrovni (tzv. Evropské normy a směrnice pro zajišťování kvality).

  Zřízení registru bylo schváleno ministry všech 46 zemí zapojených do boloňského procesu a plně funkční bude od léta 2008. Rozhodnutí o zapsání do registru bude přijímat nezávislý orgán - Výbor registru. Agentury zaplatí registrační poplatek a Evropská komise poskytne startovací finanční příspěvek z programu Erasmus. Agentury mohou být soukromé nebo státní, ve své činnosti musí být nezávislé a musí zveřejňovat výsledky svých šetření.

  Chcete-li bližší informace o EQUAR, kontaktujte prosím:

  colin.tueck@eqar.eu
  projektový manažer EQAR
  Tel: +32 2 2335 413
  www.eqar.eu

  Související stránky:

  Boloňský proces

  Evropské normy a směrnice pro zajišťování kvality ve vysokém školství

  Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. února 2006 o další evropské spolupráci při zajišťování kvality ve vysokém školství

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky