Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 3. do 16. března 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/03/2008

Zapojení znevýhodněných skupin mladých lidí do společnosti * Zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání * Schopnost EU reagovat na katastrofy * Reformy v zemích západního Balkánu * Mladé ženy v informační technologiích * Postavení žen v nejistém světě * Přeshraniční vymáhání dluhů * Evropská regionální politika * Návštěva komisaře na Kubě * Ochrana spotřebitelů * Výsledky soutěže pro mladé překladatele * Budoucnost evropských agentur

  Přehled očekávaných událostí v EU od 3. do 16. března 2008

  Pondělí 3. března a úterý 4. března: Jak pomáhat znevýhodněným mladým lidem ve společnosti?

  Komise pořádá konference o uplatnění znevýhodněných skupin mladých lidí ve společnosti. Jedná se první evropskou akci zaměřenou na tuto kategorii občanů. Cílem konference je ukázat, jak lze zapojit marginalizované mladé lidi do společnosti, a nalézt klíčové faktory úspěchu na příkladu fungujících projektů v této oblasti. Součástí konference bude výměna dobrých zkušeností pro práci s mladými lidmi bez domova, socioekonomicky znevýhodněnými mladými lidmi z etnických menšin a z přistěhovaleckých rodin a úloha, vzdělávání a úznání mladých pracujících.

  19 % mladých Evropanů žije pod hranicí chudoby, 15,3 % nezakončí odborné vzdělání.

  Míra nezaměstnanosti mladých je dvojnásobná než v jiných věkových skupinách. Sebevražda je po nehodách druhá nejčastější příčina úmrtí mladých lidí.

  Související stránky:

  http://youthconference.teamwork.fr

  Rozhodnutí Rady ze 14. listopadu 2006

  Rozhodnutí Rady z 25. května 2007

  Sdělení Komise

  Program Mládež

  SALTO Inclusion Resource Centre

  Úterý 4. března: Zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání

  Kvalita výuky na evropských univerzitách je pravidelně hodnocena agenturami pro zajišťování kvality. Kdo však kontroluje kvalitu těchto agentur? Tuto otázku by měl vyřešit evropský registr těchto agentur, který bude slavnostně otevřen 4. března 2008. Registr by měl být plně funkční do léta 2008. Na jeho správě a financování se budou podílet neziskové společnosti, sociální partneři a vlády.

  Téměř 4 000 vysokoškolských institucí a 17 milionů studentů v Evropě v něm najdou spolehlivé agentury pro zajišťování kvality. Díky tomu bude evropské vysoké školství transparentnější a atraktivnější pro evropské občany i pro studenty a akademické pracovníky z jiných kontinentů.

  Související stránky:

  Boloňský proces

  Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/142/ES

  Normy a pokyny pro zajištění kvality v evropském vysokoškolském prostoru

  Středa 5. března: Zvýšit schopnost EU reagovat na katastrofy

  Komise přijme sdělení o posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy a o solidaritě mezi členskými státy. Současné hrozby se většinou neomezují pouze na jeden stát, a proto je nutné na ně reagovat multilaterálně a koordinovaně. Sdělení Komise hodnotí současnou situaci a stanoví řadu konkrétních opatření, které zajistí koordinovanější reakci EU. Zvláštní pozornost je věnována civiliní ochraně jednak z hlediska řešení katastrof, jednak jako doplňku humanitární pomoci.

  Související stránky:

  Stránky předsedy Komise Barrosa

  Středa 5. března: Podpora reformám v zemích západního Balkánu

  Evropská komise přijme sdělení o zemích západního Balkánu. Sdělení uvádí další kroky podporující proevropský kurz tohoto regionu. Rovněž zhodnotí pokroky v provádění předchozích závazků EU, včetně Soluňské agendy a sdělení Komise z ledna 2006.

  Přistoupení zemí západního Balkánu k EU je v zájmu obou partnerů. Tvoří základní část politiky EU vůči tomuto regionu. Západní Balkán je nedílnou součástí Evropy, kulturně i historicky. Po posledním rozšíření EU jsou země západního Balkánu obklopeny územím členských států EU.

  Související stránky:

  Tisková zpráva: Západní Balkán na cestě do EU

  MEMO/07/240 - často kladené otázky týkající se dohod o stabillizaci a přidružení

  Prohlášení ze záhřebského summitu (2000)

  Soluňská agenda pro západní Balkán

  Stránky Evropské komise

  Stránky komisaře Rehna

  Čtvrtek 6. března: Mezinárodní den žen - příležitost pro dívky v informačních technologiích

  Běžné sterotypy často popisují práci v oboru informačních a komunikačních technologiích (ICT) jako nudnou, příliš technickou a hodící se spíše pro muže. To je však omyl. Informační a komunikační technologie nabízí zajímavé a kreativní zaměstnání. Vytváření a vývoj nových technologií je jak zábavné, tak dobře ohodnocené.

  Podporovat mladé ženy k tomu, aby se rozhodly pro práci v ICT, by mělo vyřešit nedostatek pracovních sil v této oblasti. Komisařka Viviane Redingová proto pořádá jednodenní konferenci, jejímž cílem je motivovat mladé ženy k práci v ICT.

  Související stránky:

  Stránky Evropské komise o ženách v ICT

  Registrace

  Stránky komisařky Redingové

  Čtvrtek 6. března: Ženy - stabilizace nejistého světa

  U příležitosti Mezinárodního dne žen se v Bruselu sejde více než 50 žen v čelních funkcích z celého světa. Konference organizovaná z popudu komisařky Benity Ferrero-Waldner, na níž se sjedou hlavy států, ministryně, vedoucí mezinárodních organizací, čelní podnikatelky a aktivistky z řad občanské společnosti, bude řešit téma bezpečnosti a posilování úlohy žen ve světě.

  Související stránky:

  Stránka komisařky Ferrero-Waldner

  Pátek 7. března: Jak zlepšit transparentnost dlužníkových aktiv v Evropské unii?

  Evropská komise přijme zelenou knihu: Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: Transparentnost dlužníkových aktiv.

  Existuje riziko, že potíže spojené s přeshraničním vymáháním dluhů mohou ve svých důsledcích ztížit volný oběh peněžních platebních příkazů v rámci Evropské unie i řádné fungování vnitřního trhu. Opožděné platby a neplacení ohrožují zájmy podniků i spotřebitelů. Tak tomu je zejména v případě, kdy věřitel a orgány provádějící výkon rozhodnutí nemají informace o místě pobytu dlužníka nebo o jeho aktivech.

  Cílem zelené knihy je zahájit rozsáhlou konzultaci (lhůta pro předložení připomínek je 30. září 2008) mezi zúčastněnými stranami o způsobu zlepšení transparentnosti dlužníkových aktiv v EU. Zelená kniha popisuje stávající situaci a možná řešení.

  Souvisejí stránky:

  Stránky Komise

  Stránky Komise

  Stránky komisaře Frattiniho

  Pátek 7. března: Většina Evropanů podporuje akce v rámci regionální politiky

  Komisařka Danuta Hübnerová představí výsledky Eurobarometru z ledna 2008, ve kterém se Evropané vyjadřovali k činnosti regionální politiky. Celkově Evropané ví o přínosech této politiky ve svých městech a regionech. Přejí si, aby se v budoucnu více zaměřila na problémy týkající se změn klimatu, globalizace a demografických změn.

  Související stránky:

  Veřejné mínění

  Tisková zpráva IP/07/1406

  Stránky Evropské komise

  Pátek 7. března a sobota 8. března: Komisař Michel na návštěvě Kuby

  Během své návštěvy bude komisař Michel jednat o možnostech praktické spolupráce v oblasti životního prostředí, obchodu, změn klimatu, regionální spolupráce, boje proti obchodu s drogami, obnovitelných energií.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/08/262

  Stránka komisaře Michela

  Pondělí 10. března: Předávání evropských cen pro zastánce spotřebitelů

  Při příležitosti Evropského dne spotřebitelů udělí komisařka Meglena Kuneva evropské ceny za ochranu spotřebitelů. Vítězové byli vybráni z nejlepších národních spotřebitelských kampaní, které se věnovaly nejrůznějším oblastem, od finančních služeb, práv cestujících v letecké dopravě, půjček prostřednictvím SMS, nakupování on-line, informací o potravinách, až po problematiku dětí v roli spotřebitelů.

  Související stránky:

  Nejlepší vnitrostátní kampaně

  Stránky Komise

  Stránky komisařky Kunevy

  Pondělí 10. března: Výsledky soutěže pro mladé překladatele "Juvenes Translatores"

  Komisař Orban udělí ceny 27 vítězům překladatelské soutěže, která se konala v listopadu 2007.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/08/100

  Stránky komisaře Orbana

  Stránky soutěže

  Vítězové soutěže

  Generální ředitelství pro překladatelství

  Stránky jazyky

  Jazykový portál

  Úterý 11. března: Budoucnost evropských agentur

  Podle Komise nastal vhodný čas pro obnovení debaty o roli agentur a jejich místě v rozhodovacích strukturách EU.

  Stránky předsedy Barrosa

  Seznam všech agentur

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v agendě.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky