Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Projekty na školení soudců v oblasti práva EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/03/2008

 

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o projekty na školení soudců v oblasti práva EU pro hospodářskou soutěž a soudní spolupráci mezi soudci jednotlivých členských států.

Program je otevřen všem nezávislým a neziskovým organizacím s právním statusem v jakémkoliv členském státě EU, které jsou schopné zajistit odpovídající projekty v oblasti školení nebo soudní spolupráce zaměřené na právní úpravu EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Žádosti nemohou podávat jednotlivci.

  Soudní kladívko

  Tímto programem chce Evropská komise nejen zkvalitnit soudní spolupráci mezi členskými státy a vzdělání soudců, ale zejména posílit provádění článků 81 a 82 Smlouvy o ES.

  Do projektu musí být zapojeny alespoň dva členské státy a nebo jeden členský a jeden kandidátský stát, ať už se podílejí na organizaci nebo jsou pouze účastníky daného projektu.

  Projekty zvažované v rámci této výzvy mohou mít podobu:

  -         pořádání konferencí, seminářů a symposií na téma evropského práva v oblasti ochrany hospodářské soutěže;

  -         krátkodobé nebo dlouhodobé školení v právu EU pro ochranu hospodářské soutěže jako součást vzdělávacích programů pro soudce;

  -         distribuce dokumentů a informací o politice hospodářské soutěže EU odpovídajících potřebám soudců členských států;

  -         tvorba sítí a databází mezi vnitrostátními soudy a jinými veřejnými i soukromými organizacemi zodpovědnými za monitorování a správné uplatňování evropského práva v oblasti ochrany hospodářské soutěže.

   

  Projekty musí pokrývat oblast provádění článků 81 a 82 Smlouvy o ES a mohou zahrnovat otázky soukromého vymáhání práva.

  Žádosti musí být odeslány nejpozději do 31. března 2008 na comp-training-judges@ec.europa.eu.

   

  Více informací včetně přihlášky najdete na: http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/#call_20040316

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky