Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

21. únor: Mezinárodní den mateřského jazyka
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/02/2008

21. února si připomínáme mezinárodní den mateřského jazyka. Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity. Jazyky jsou však také velmi křehkými poklady lidstva. Tisícům malých jazyků hrozí zánik a během několika generací může až 50 % jazyků zcela vymizet. Necelá jedna čtvrtina jazyků se učí ve školách, je používána na internetu nebo ve sdělovacích prostředcích. Mluvčí malých jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější populace, který jim umožňuje jednat s úřady, studovat či sledovat média. Mezinárodní den mateřského jazyka by měl přispět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu jazyků jako součásti společného dědictví lidstva. Cílem je chránit jazykovou různorodost světa a snažit se zamezit zániku malých jazyků.  

  21. únor: Mezinárodní den mateřského jazyka

  UNESCO proto vyhlásilo rok 2008 Mezinárodním rokem jazyků. Slavností zahájení tohoto roku se odehraje právě v rámci oslav mezinárodního dne mateřského jazyka v Paříži. V rámci zahájení bude také uspořádán seminář věnující se nástrojům k podpoře mnohojazyčnosti. 

  Mnohojazyčnosti se také intenzivně věnuje Evropská unie. Evropské společenství již ve svém prvním nařízení z roku 1958 stanovilo, že všechny úřední jazyky mají rovné postavení. To, jaký jazyk bude uveden jako úřední jazyk EU, záleží na členském státu, který tuto skutečnost určuje před svým přistoupením. Většinou proto přistoupení předchází důkladná jazyková příprava, dochází k překladu základního balíčku nejdůležitějších právních předpisů ES. Evropské instituce vypisují rozsáhlé konkurzy na překladatele, aby od data přistoupení dané země mohly produkovat důležité dokumenty v jazyku nových občanů EU a mohly s těmito občany komunikovat. Jazyková politika EU nemá ve světě obdoby. I když by bylo organizačně snažší přijmout model některé z mezinárodních organizací a vybrat pár základních jazyků, v nichž budou všechny dokumenty publikovány, Evropská unie se rozhodla jít sice těžší cestou, ale o to spravedlivější vůči všem obyvatelům EU. V poslední době dochází i k renesanci regionálních jazyků, u kterých hrozilo, že bychom se o nich za pár desetiletí dozvěděli pouze z učebnic dějepisu. Evropská unie podporuje rozvoj mnohojazyčné společnosti, v níž si každý občan osvojí vedle svého mateřského jazyka i dva další cizí jazyky. V tomto modelu by proto nemělo hrozit, že malé jazyky budou ustupovat na úkor mezinárodních jazyků, jako je např. angličtina. Každý jazyk zde má svou nevyčíslitelnou hodnotu, je zdrojem jedinečné kultury, a proto stojí za to se vrhnout do jeho studia.

  Související informace:

  Mezinárodní den mateřského jazyka UNESCO

  Mezinárodní rok jazyků 2008

  Politika mnohojazyčnosti EU

  Ústav pro jazyk český

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky