Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jednotný trh v dobré formě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/02/2008

 

 

Země EU přijímají předpisy o jednotném trhu rekordním tempem.

Jednotný evropský trh nám přináší nižší ceny, širší nabídku a vyšší kvalitu zboží a služeb nabízených v celé Evropě. Toho by nebylo možno dosáhnout bez společných pravidel, která se vytvářejí na úrovni EU a následně začleňují do práva členských států.

  Nakupující v obchodě

   

  Poslední zpráva o pokroku za šest měsíců DeutschEnglishfrançais (označovaná jako „Internal market scoreboard“) ukazuje, že do vnitrostátního práva nebylo ve stanoveném čase začleněno v průměru pouze 1,2 % předpisů týkajících se vnitřního trhu. Zatímco v červnu 2007 byl tento průměr 1,6 %, současná hodnota je mnohem nižší než přechodný cíl 1,5 %, který stanovili vedoucí představitelé EU v roce 2001.

  „Je to vynikající výsledek,“ prohlásil evropský komisař pro vnitřní trh DeutschEnglishfrançais Charlie McCreevy a dodal: „Aby mohl jednotný trh účinně fungovat, je třeba jeho pravidla uplatňovat správně a včas. Nyní je zapotřebí, aby tento proces pokračoval k dosažení nového cíle, kterým je 1 %“.

  Poprvé tato zpráva zahrnuje všech 27 zemí EU. Velmi rychle přijímají předpisy o jednotném trhu Bulharsko a Rumunsko, jejichž průměrný deficit je 0,8 % předpisů. V čele je Slovensko, kde došlo ke zpoždění pouze u devíti předpisů, přičemž v těsném závěsu jsou Dánsko, Litva a Lotyšsko, které ve stanovené době nestihly provést pouze 10 směrnic.

  Zemím, jež nepřijmou příslušné předpisy včas, hrozí řízení pro porušení práva. Největším hříšníkem je stále Itálie, avšak v uplynulých šesti měsících se jí podařilo snížit počet neprovedených směrnic o devatenáct. Většina řízení pro pozdní provádění směrnic se týká směrnic o životním prostředí a dále pak směrnic v oblasti daní, cel, energetiky, dopravy a zaměstnanosti.
  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky