Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Konvergenční program České republiky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/02/2008

Komise provedla hodnocení aktualizovaného českého konvergenčního programu na období let 2007-2010. Podle evropského komisaře Joaquína Almuniy má Česká republika nyní velkou příležitost snížit svůj schodek za rok 2008 pod hranici 3 % HDP a následně docílit silnější fiskální konsolidace, než jakou plánovala. S ohledem na demografický vývoj a předpokládané zvyšování výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva bude nutné přistoupit k nezbytné důchodové reformě a reformě zdravotnictví, aby byla zajistěna dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. 

  Konvergenční program České republiky

  Česká republika předložila aktualizaci svého konvergenčního programu 30. listopadu 2007. Tento program se vztahuje na období let 2007-2010. Původně plánovaný schodek veřejných financí v roce 2007 se nakonec ukázal jako nadhodnocený a jeho skutečná hodnota je nižší než 2 %. Díky tomuto příznivému vývoji by měl být nižší i nadměrný schodek v roce 2008, který vykazuje vyšší hodnotu, než která se původně v programu předpokládala. K tomu je však nutné, aby byly nadále omezovány výdaje a přísně sledován možný pokles příjmů po zavedení rovné daně v roce 2008.

  Díky příznivému makroekonomickému výhledu a lepšímu plnění rozpočtu v roce 2007, než jaké se očekávalo, by Česká republika měla následně docílit i silnější fiskální konsolidace, než jakou si kladla za cíl. Hlavní rizika spočívají v tom, že Česká republika spoléhá na snižování zaměstnanosti ve veřejném sektoru, a v nedostatku informací o konsolidačních opatřeních po roce 2008.

  Česká republika je nadále vystavena vysokému riziku, pokud jde o udržitelnost veřejných financí. Byly již sice učiněny první kroky k reformě systému zdravotnictví, ale co se týče reforem v této oblasti a v oblasti důchodů, stále se očekávají další opatření. Dluh se stále pohybuje na úrovni kolem 30 %.

  Komise proto Českou republiku vyzývá, aby:

  1. využila výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2007, který bude pravděpodobně lepší, než jaký se očekával, k tomu, aby snížila schodek za rok 2008 výrazněji pod referenční hodnotu 3 % HDP, zejména tím, že bude nadále omezovat výdaje;
  2. využila vysoké tempo hospodářského růstu ke zrychlení tempa úprav tak, aby si co nejdříve vytvořila rezervu proti překročení referenční hodnoty a aby nejpozději v roce 2012 splnila střednědobý cíl;
  3. s ohledem na předpokládané zvyšování výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva zlepšila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí prostřednictvím nezbytné důchodové reformy a reformy zdravotnictví.

   

  Další informace:

  Přehled konvergenčních programů 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky