Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Priority Komise pro rok 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/02/2008

Komise dnes předložila svou roční politickou strategii a určila politické priority pro rok 2009. Politické cíle Komise se týkají těchto pěti oblastí: hospodářský růst a zaměstnanost; klimatické změny a udržitelný vývoj v Evropě; provádění společné imigrační politiky; občan na prvním místě a v neposlední řadě Evropa jako světový partner. Komise se bude snažit, aby byly její legislativní návrhy schváleny. Rovněž bude podněcovat diskuze o vnitřním trhu, sociální agendě a revizi rozpočtu.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil, že se Evropská komise bude zasazovat o to, aby z konkrétní výsledků měli prospěch zejména evropští občané. Schválení lisabonské smlouvy přinese změny ve stávajícím institucionálním uspořádání EU. V hledáčku snah Evropské komise však nadále zůstavají politické iniciativy formulované v minulých letech. Proto v roce 2009 jsou prioritami Komise ekonomické reformy, zvyšování zaměstnanosti, boj proti změnám klimatu a zabezpečení dodávek energie, migrace a bezpečnost občanů. 

  Priority Komise pro rok 2009

  Hospodářský růst a zaměstnanost jsou i nadále hlavní politickou prioritou Evropské unie, těsně následované snahou o řešení klimatických změn a energetických potřeb Unie. Komise bude pokračovat v revizi jednotného vnitřního trhu a v revidované sociální agendě. Rovněž se zaměří na budoucnost EU a bude pokračovat v revizi rozpočtu, která se bude zakládat na právě probíhajících konzultacích a měla by se již odrazit v přípravách příštího rozpočtového výhledu.

  Migrace v globalizovaném světě přináší nové otázky a příležitosti. Základní prioritou v této oblasti bude vypracování společné imigrační politiky. Budou předloženy iniciativy, které občanům ulehčí život a zajistí jejich bezpečnost. Na základě obnovené dohody o rozšiřování EU budou pokračovat jednání s kandidátskými zeměmi. Zintenzivní se usílí o navázání užších politických a ekonomických vazeb se světovými partnery. Do strategie Afrika/EU bude začleněno nové partnerství s africkými zeměmi. Komise bude rovněž pokračovat ve snaze o zlepšení úpravy právního prostředí, zaměří se na účinné vynucování právních předpisů EU a zajištění řádné správy finančních programů.

  Rok 2009 bude pro Evropskou unii významným rokem, měla by v něm vstoupit v platnost lisabonská smlouva, zvoleni noví poslanci Evropského parlamentu, ustavena nová Komise.

  Více informací o roční politické strategii naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky