Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský systém správy hranic pro 21. století
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/02/2008

Komise dnes představila svou koncepci systému správy vnějších hranic EU, který by odpovídal požadavkům 21. století. Spočívá v souboru konkrétních opatření (agentura FRONTEX a kontrola námořní hranice) a v dlouhodobějším zkoumání, jakým způsobem zaznamenávat překračování hranic občany třetích zemí. Tento přístup zajistí, že bude udržena integrita schengenského prostoru, a zároveň bude překročení vnější hranice pro občany třetích zemí, kteří splňují vstupní podmínky, co možná nejjednodušší. Nová koncepce představuje další krok k posílení solidarity a spolupráce při správě vnějších hranic a příznivě ovlivňuje další rozvoj imigrační politiky EU.

  Evropský systém správy hranic pro 21. století

  Komisař  Franco Frattini k tomu řekl: "Tento návrh obsahuje nové podněty pro kontrolu našich hranic, ať již po celé jejich délce nebo na hraničních přechodech. Díky pokročilému technickému vybavení bude dosaženo vyššího stupně zabezpečení a zároveň se zjednoduší vstup cizinců příjíždějících s dobrými úmysly do schengenského prostoru. Tato nová koncepce umožní legitimní volný pohyb osob, zvládání nečekaných migračních vln a omezení nedovoleného obchodování s lidmi."

  Návrh obsahuje opatření, která posílí všechny složky kontroly vstupu na území Evropské unie:

  • kontrola hranic se zjednoduší díky spolupráci mezi členskými státy a novému technickému vybavení;
  • koordinace mezi členskými státy bude upevněna prostřednictvím agentury FRONTEX tím, že se bude stávají mandát agentury uplatňovat v celé šíři, a zejména se zintenzivní společné operace členských států, včetně společného hlídkování na moři;
  • bude zahájena diskuze o systému překračování hranic usnadňujícím lepší dohled na osobami, které vstupují do schengenského prostoru a opouštějí jej, a o programu registrovaných cestujících určeném pro snadné pohyb osob z třetích zemí, které často cestují a splňují určité podmínky.

   

  Některá opatření týkající se zejména intenzivnější účasti členských států ve společných hlídkovacích operacích by mohla začít platit již v roce 2008. V souvislosti s tím jsou v plném proudu přípravy na zvýšení dohledu na hranicích. O dalších návrzích musí ještě jednat Rada a Evropský parlament. Na základě jejich závěrů bude Komise dále postupovat v budování nového systému.

  Bližší informace:

  Tisková zpráva IP/08/215

  MEMO/08/84

  MEMO/08/85

  MEMO/08/86

  Stránky komisaře Frattiniho

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky