Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vzhůru k „čistému nebi“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/02/2008

 

Společná technologická iniciativa „Clean Sky“ („čisté nebe“) sdružuje partnery z veřejného a soukromého sektoru s cílem rozvíjet leteckou dopravu s ohledem na ochranu životního prostředí, inovace a konkurenceschopnost.

Odvětví letecké dopravy čelí velkým výzvám. V současné době přispívá k celkovým emisím skleníkových plynů třemi procenty, přičemž hrozí, že se tento podíl v důsledku neustálého růstu objemu letecké dopravy ještě zvýší. Letecká doprava je rovněž jedním z hlavních zdrojů hluku. Kromě toho musí evropský letecký průmysl neustále čelit rostoucí světové konkurenci.

  Letící holubice

   

   

  Evropská unie se rozhodla řešit tyto problémy prostřednictvím nového partnerství veřejného a soukromého sektoru, které propojí hlavní subjekty leteckého průmyslu s oblastí výzkumu.

  Konkrétní podobu této volbě dává dnešní zahájení společné technologické iniciativy „Clean Sky“ English, která sdružuje 86 organizací z 16 zemí, 54 podniků (z toho 20 malých a středních podniků), 15 výzkumných středisek a 17 vysokých škol.

  Tato novodobá partnerství vznikla na základě specifického programu „spolupráce“, jenž je součástí sedmého evropského rámcového programu (7. RP) English pro výzkum a rozvoj. Tato iniciativa s rozpočtem 1,6 miliard eur (z toho 800 milionů v rámci 7. RP) urychlí vývoj nových technologií, které povedou ke vzniku nové generace „ekologických letadel“.

  „Clean Sky“ vychází z šesti technických oblastí English („integrovaných technologických demonstrátorů“), od motorů až po samotné letouny. Hodnotitel technologie English provede analýzu výsledků výzkumu, od experimentální fáze až po letové zkoušky. 

  Cílem iniciativy „Clean Sky“ je snížit do roku 2020 emise CO2 o 50 %, emise NOx o 80 % a hlukové emise o 50 % a zároveň zavést ekologický cyklus produktů, který bude zahrnovat návrh, výrobu, údržbu a likvidaci / recyklaci.
  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky