Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Síť „Enterprise Europe“ zahajuje činnost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/02/2008

 

Malé podniky, které hledají partnery v jiných členských státech unie nebo potřebují poradit, jak rozvinout inovační myšlenku či jak zažádat o finanční zdroje EU pro výzkum, se mohou obrátit na novou síť Enterprise Europe.  

Nová síť zahrnuje okolo 500 organizací, včetně obchodních komor, agentur pro regionální rozvoj a univerzitních středisek pro technologický výzkum, a 4 000 zkušených odborníků.

Jejím úkolem bude především pomáhat a radit malým podnikům ohledně politik, programů a finančních zdrojů EU.

  Logo Enterprise Europe Network

   

  „Síť poskytuje podporu malým a středním podnikům, zejména při jejich vzniku, aby byly více inovační a posílily svůj technický potenciál,“ uvedl komisař pro podniky a průmysl Günter Verheugen.

  Enterprise Europe přesahuje hranice EU a zahrnuje též Turecko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Norsko, Island, Arménii, Izrael a Švýcarsko. Jelikož méně než 10 % malých podniků obchoduje mimo hranice své země (i když národní bariéry byly zrušeny), má tato síť v úmyslu povzbudit přeshraniční spolupráci.

  Malé podniky mohou mít problémy se sledováním změn v předpisech a politikách EU, proto bude nová síť zdrojem informací a rad o dopadech těchto změn a nových příležitostech. Rozšíří také povědomí o různých finančních nástrojích EU – na podporu regionálního rozvoje, sociální soudržnosti, výzkumu, životního prostředí – a bude Komisi informovat, zda politiky a iniciativy EU vyhovují požadavkům podniků a nebrzdí hospodářskou soutěž a inovační potenciál.
  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky