Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Skupina předních evropských intelektuálů dnes předkládá zprávu o mnohojazyčnosti a mezikulturním dialogu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/01/2008

Skupina předních evropských intelektuálů, mezi nimiž je i český filozof Jan Sokol, dnes předloží zprávu pojednávající o přínosu mnohojazyčnosti k mezinárodnímu dialogu. Ustavení této skupiny inicovala v minulém roce Evropská komise, aby získala podklady a podněty k Evropskému roku mezikulturního dialogu, jemuž je rok 2008 zasvěcen. Skupině předsedá libanonský spisovatel Amin Maalouf, který dnes společně s komisařem pro mnohojazyčnost Leonardem Orbanem představí zprávu "A Rewarding Challenge, from mother tongues to adoptive languages, how the multiplicity of languages could help European Integration" na setkání s novináři. Tisková konference je přenášena evropskou satelitní televizí EbS.

 

  Skupina předních evropských intelektuálů dnes předkládá zprávu o mnohojazyčnosti a mezikulturním dialogu

  Skupina intelektuálů a odborníku na mnohojazyčnost se poprvé sešla 29. června 2007. Jejím cílem bylo předložit návrhy a doporučení týkající se úlohy jazyků v mezikulturním dialogu a jejich přínosu k vzájemnému porozumění. Skupinu tvoří 11 nezávislých osobností, které působí v multikulturním anebo literárním prostředí nebo na akademické půdě v mnohojazyčném a multikulturním kontextu. Jedná se o tyto osobnosti: Amin Maalouf, předseda (spisovatel, Libanon), Jens Christian Grondahl (spisovatel, Dánsko), Tullio de Mauro (lingvista, Itálie), Jutta Limbachová (ředitelka Goethe-Institutu, Německo), Jan Sokol (filozof, Česká republika), David Green (bývalý ředitel British Council, Spojené království), Jacques de Decker (spisovatel, novinář, stálý tajemník královské jazykové akademie Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, Belgie), Sandra Pralongová (odbornice na komunikaci, Rumunsko), Jorge Semprun (spisovatel, Španělsko), Tahar Ben Jelloun (spisovatel a básník, Maroko) a Eduardo Lourenço (spisovatel, filozof, Portugalsko).

  Pokračující rozšiřování Evropské unie, zvýšená mobilita lidí a globalizace přispívají ke zvýšené výměně mezi jazyky, kulturami a náboženstvími v Evropě. Rostoucí kulturní rozmanitost evropské společnosti vyvolává řadu otázek, na které je potřeba reagovat. Pro Evropany se postupně stává nutností rozvíjet schopnost mezikulturního dialogu. Jazyk je bezprostředním vyjádřením kultury a znalost cizích jazyků nás posouvá od multikulturního prostředí k mezikulturnímu soužití.

  V tomto kontextu skupina intelektuálů diskutovala především o těchto tématech:

  • znalost cizích jazyků jako klíč otevírající cestu k jiným kulturám, jako prostředník k vytvoření evropské společnosti otevřené všem;
  • různé možnosti podpory mezikulturního dialogu v Evropě se zřetelem k etickým otázkám vyplývajícím z multikulturní společnosti;
  • informační strategie zdůrazňující bohatství, jež skýtá jazykové vzdělávání a vzájemné kontakty mezi cizími jazyky a kulturami.

   

  Plné znění zprávy pdf - 211 KB [211 KB] .

  Záznam tiskové konference lze sledovat ve 14:30 na evropské satelitní televizi EbS.

  Bližší informace:

  Stránky komisaře Orbana

  Stránky věnované jazykům v EU

  Portál Jazyky

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky