Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Malý summit zaměřený na velké výzvy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/12/2007

 

Na evropském summitu, který proběhl 14. prosince, diskutovali vedoucí představitelé evropských zemí o hlavních tématech týkajících se budoucnosti EU.

Vedoucí představitelé zemí EU se po podpisu Lisabonské smlouvy v hlavním městě Portugalska setkali v Bruselu na jednodenním summitu, který je v roce 2007 posledním. Na pořad jednání se navzdory rozsahu schůzky dostaly významné, a zejména dlouhodobé otázky, jako jsou globalizace a budoucnost západního Balkánu.

  Evropská rada: portugalský předseda vlády José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (vlevo) a José Manuel Barroso

  Na následující dva roky byla jmenována poradní skupina na vysoké úrovni pro budoucnost Evropy. Ta se bude zabývat otázkami, jako jsou evropský hospodářský a sociální model, udržitelný rozvoj, právní stát, mezinárodní bezpečnost, migrace, klima, energetika, terorismus a dialog s občany, a má pomoci Evropské unii čelit hlavním výzvám, které ji čekají v letech 2020–2030. Činnost skupiny bude řídit bývalý španělský premiér Felipe González.

  Vedoucí představitelé v Bruselu rovněž schválili prohlášení o přizpůsobení Evropské unie globalizaci.

  Pokud jde o vnější vztahy, jednalo se o činnosti EU ve prospěch stabilizace na západním Balkáně. Byla zmíněna možnost vyslání mise složené z policistů a soudců, jakož i vytvoření mezinárodního civilního úřadu v Kosovu English.

  Evropský summit byl také příležitostí k ohlédnutí za hlavními úspěchy portugalského předsednictví:

  Vedoucí představitelé zemí EU uvítali podepsání Lisabonské smlouvy, která znamená konec institucionální krize a umožňuje unii směle vykročit do 21. století. Rozšíření schengenského prostoru, které občanům devíti novějších členských států umožní volný pohyb, bylo rovněž přijato s uspokojením. EU také posílila své postavení na mezinárodní scéně tím, že uspořádala schůzky na vysoké úrovni se svými hlavními partnery (zejména s africkými zeměmi). Nemenší přínos pro občany mělo i posílení významu Listiny základních práv a vyhlášení Evropského dne proti trestu smrti.

  Závěry předsednictví English

     Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky