Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Lisabonská smlouva - smlouva pro 21. století
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

Evropa se za posledních padesát let změnila a změnil se i svět. V dnešním globalizovaném světě se Evropa potýká s novými problémy, jako jsou demografické změny, změna klimatu, potřeba udržitelných zdrojů a nová bezpečnostní rizika. Právě těmto výzvám čelí Evropa ve 21. století.

V kontextu těchto výzev ztrácejí hranice mezi zeměmi význam. Členské státy EU se s těmito problémy nemohou vypořádat samy. Bude-li však Evropa jednat jako jeden celek, může tyto problémy odstranit a naplnit tak očekávání veřejnosti. Evropská unie se tak musí modernizovat. Potřebuje mít k dispozici účinné nástroje, které by zaručily její správné fungování a schopnost reagovat na rychlé změny současného světa. Proto je zapotřebí aktualizovat některá základní pravidla spolupráce v rámci Unie.

Právě to je cílem nové smlouvy.

Lisabonská smlouva

Lisabonská smlouva stanoví, co EU může a co nemůže dělat a jaké k tomu může používat prostředky. Mění strukturu orgánů Unie a jejich pracovní postupy. V důsledku toho smlouva posiluje demokratickou legitimituEU a upevňuje její základní hodnoty. Představitelé 27 členských států Evropské unie podepsali novou smlouvu EU na znamení vůle přizpůsobit unii podmínkám 21. století. Slavnostní akt se uskutečnil 13. prosince 2007 v klášteře řádu sv. Jeronýma v Lisabonu.

V platnost vstoupila dne 1. prosince 2009 poté, co byla ratifikována všemi členskými zeměmi.

Hlavní přínosy:

Cílem Lisabonské smlouvy je reagovat na aktuální evropská témata jako jsou změna klimatu, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Jedním z cílů je také posílení demokracie v Evropě. Nový právní rámec zjednodušuje fungování EU a dává občanům větší slovo v evropské politice. Nová smlouva EU reformuje a modernizuje s cílem umožnit plné využití jejího potenciálu. Co to však znamená v praxi? Pro koho a v čem je reforma přínosem?

Posílení demokracie a větší otevřenost

Milion občanů z několika zemí bude moci vyzvat Komisi k předložení nového legislativního návrhu („ občanská iniciativa“). A národní parlamenty budou sledovat, zda EU jedná pouze tam, kde může dosáhnout lepších výsledků než opatření na úrovni členských států. Zvýší se tak práva národních parlamentů. Více zde

Vyšší efektivita

Od roku 2014 se rozšíří hlasování kvalifikovanou většinou (55 % členských států představujících alespoň 65 % obyvatel EU). EU bude moci jednat rychleji v otázkách ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a boje proti mezinárodní trestné činnosti. Více zde

Modernizace orgánů EU a silnější postavení na mezinárodní scéně

EU získává právní subjektivitu, což posíluje její vyjednávací pozici. K zajištění konitnuity své práce bude Evropská rada volit předsedu Evropské rady na období nejvýše 5 let. To zajistí zviditelnění a soudržnost činnosti EU. Ve smlouvě bude nově zmíněna i možnost vystoupit z EU. Více zde

Posílení práv

Listina základních práv, která má nyní stejnou právní sílu jako samotné smlouvy EU, bude chránit základní lidská práva občanů EU. Více zde

 

Ke stažení:

 

Užitečné zdroje informací:

 

Archiv článků a analýz: 

 

Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky