Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský rok mezikulturního dialogu 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/12/2007

V úterý 4. prosince spustila Evropská komise internetové stránky Evropského roku mezikulturního dialogu 2008. Celý rok se ponese v duchu hesla „Společně v rozmanitosti“ a bude se věnovat přínosům kulturní rozmanitosti, aktivní občanské účasti na evropských záležitostech a podpoře pocitu evropské sounáležitosti. Cílem evropského roku je napomoci vzájemnému pochopení a lepšímu soužití.

  Evropský rok mezikulturního dialogu 2008

  Evropský rok multikulturního dialogu je společnou iniciativou Evropské unie, členských států a evropské občanské společnosti. Každý členský stát jmenoval svůj národní koordinační orgán, jehož úkolem je koordinovat společně s občanskou společností průběh akcí během celého evropského roku. Národní koordinačním místem pro Českou republiku byl Ministerstvem kultury ČR jmenován Institut umění. Všechny členské státy rovněž vypracovaly své národní  strategické plány pro Evropský rok 2008. Tyto strategické plány uvádějí národní priority roku 2008 a popisují akce, které budou společně s občany a občanskými společnostmi prováděny.

   

  Více informací:

  Tisková zpráva

  Stránky Evropského roku mezikulturního dialogu

  Stránky Institutu umění

  Národní strategie pro Českou republiku msw8 - 75 KB [75 KB]

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky