Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Kulatý stůl: Reforma rozpočtu EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/11/2007

Ve středu 28. listopadu se uskutečnil v prostorách Zastoupení Evropské komise v České republice, za spolupráce Úřadu vlády a sdružení Ano pro Evropu, tzv. kulatý stůl k otázce budoucí reformy rozpočtu Evropské unie.

  Foto z akce

  Tato akce byla prvním setkáním ze série tématických debat organizovaných v kontextu příprav českého předsednictví v Evropské radě v roce 2009, ale také součástí rozsáhlých konzultací na místní, regionální a evropské úrovni, které Evropská komise iniciovala s cílem přezkoumat budoucnost financí a rozpočtových priorit EU. Právě otevřená diskuze na toto téma (každý občan EU může Komisi zaslat své připomínky) bude důležitou součástí přezkumu rozpočtu EU.

  Středeční kulatý stůl přilákal nevídaný počet odborníku z řad státních i soukromých institucí a médií. Debatu moderoval novinář Zbyněk Fiala a hlavním řečníkem byl pan Johan Ureel, zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro rozpočet. Mezi diskutujícími byli Marek Mora, náměstek více-premiéra odpovědný za obsahovou část příprav českého předsednictví EU, Luděk Sefzig, předseda senátního Výboru pro záležitosti EU, Milena Vicenová, Stálá představitelka ČR při EU v Bruselu, ředitelé relevantních odborů ministerstva financí a zemědělství, bankovní ekonomové, zástupce Asociace českých a moravských výrobních družstev, akademici a novináři.

  Debata na téma rozpočet EU a jeho budoucnost byla velmi živá a bylo vidět, že pro všechny přítomné i naléhavá a velmi aktuální. Nejčastěji se hovořilo o nutnosti navýšit výdaje na vědu, výzkum a vývoj, dále reformovat Společnou zemědělskou politiku, více racionalizovat výdaje podle principu subsidiarity (tedy financovat na evropské úrovni politiky, které mají smysl být prováděny na evropské úrovni a naopak) a upravit (zjednodušit) příjmovou část rozpočtu, tedy zbavit se různých korekcí a úlev odvodů jednotlivých členských států.

  Účastníci kulatého stolu také vyjádřili uznání za snahu Komise organizovat veřejné konzultace k takto závažnému a složitému tématu a přání, aby dvouhodinová akce byla počátkem dalších, ještě odbornějších debat s konkrétními výstupy v podobě doporučení. Johan Ureel poděkoval za podnětné návrhy, které v debatě padly, a vyzval účastníky i širokou veřejnost, aby své závěry a připomínky zaslali Komisi prostřednictvím vyhrazené internetové stránky.

  Více informací o reformě rozpočtu EU

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky