Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropské fondy: Cyklus seminářů „Nové programovací období 2007 – 2013 z pohledu podnikatele“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/11/2007

Praha, 27. listopadu 2007: 1300 podnikatelů a firem úspěšně prošlo celorepublikovým cyklem školících a vzdělávacích seminářů o evropských fondech „NOVÉ programovací období 2007- 2013 z pohledu podnikatele“, pořádaným Unií malých a středních podniků a Hospodářskou komorou ČR v tomto roce. Cyklus odborných seminářů pořádaných pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj odstartoval prvním seminářem pro pražské podnikatele dne 15. března 2007 na Magistrátu hl. města Prahy. Další semináře pro místní podnikatele a firmy se v následujících měsících uskutečnily na krajských úřadech v celé České republice. Celý cyklus pak završil závěrečný nadstavbový seminář pořádaný v budově Zastoupení Evropské komise v ČR v Praze.

  Evropské fondy: Cyklus seminářů „Nové programovací období 2007 – 2013 z pohledu podnikatele“

   

  Tématem jednodenních přednáškových seminářů, kterých se zúčastnilo 1300 firem z celé republiky, bylo informování o možnostech financování projektů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-2013.

  O samotnou náplň seminářů se postarali odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest, Úřadu Regionální rady a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele v první části semináře seznámili s novinkami programovacího období 2007-2013, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání v daném konkrétním regionu. Druhá odpolední část přednášky byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik, finančním managementem apod.

  „Semináře byly určeny nejen pro podnikatele, kteří se teprve seznamují s možnostmi podpory z evropských zdrojů, ale i pro ty, kteří ve svých záměrech již počítají s účastí nového operačního programu a potřebují se informovat o aktuální podobě a stavu tohoto programu. Věřím, že tyto semináře pomohli podnikatelům pochopit, jak důležitá je včasná příprava jejich projektů i na zatím ještě nevyhlášené operační programy a celkově tak přispějí k urychlení čerpání dotací,“ říká předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

  „Jsem přesvědčen, že podnikatelé  na těchto seminářích získali celou řadu důležitých informací, které jím pomohou lépe zpracovat projekty a zvýší jejich šance na získání evropských financí,“uvádí prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek a dodává: „Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je podpora podnikání a snaha zjednodušit a zlehčit život českým firmám. Pokud alespoň část informací, které podnikatelé dostali během těchto seminářů, jim pomůže lépe se zorientovat ve složitém systému evropských dotací a pomohou s realizací jejich podnikatelských záměrů, pak tyto semináře splnily svůj účel.“

  „Z našich průzkumů vyplývá, že 80 % podnikatelů vidí jako hlavní téma svého zájmu evropské subvence a chce být o této možnosti financování prioritně informována. Vzhledem k  pozitivním ohlasům ze strany podnikatelů směrem k uskutečněným seminářům v tomto roce plánujeme společně s Hospodářskou komorou realizovat podobný školicí a vzdělávací cyklus seminářů o evropských fondech i v příštím roce,“ doplňuje předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

  PodleMichala Struhy z odboru fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahymohou podnikatelé v Praze očekávat vyhlášení programů a  prvních výzev k předkládání žádostí v rámci programovacího období 2007 - 2013  v lednu příštího  roku. Praha má pro toto období celkem alokováno kolem 12 mld. Kč, z toho  pro pražské operační programy je k dispozici 343,2 mil. Kč. Podnikatelé v Praze tak budou v rámci nového programovacího období moci čerpat téměř 1,5 mld. Kč ročně.

  „Naším cílem je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace do roku 2013zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Podnikatelé mají nyní možnost výběru z 15 různých podprogramů podpory při alokaci 100 mld. ročně,“ říká Jan Martínek z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

  „Rádi bychom mezi podnikateli zvýšili zájem o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Za tímto účelem plánujeme v nejbližší době publikovat články v regionálním tisku a v příštím roce uspořádat několik prezentací, ať již samostatně, nebo ve spolupráci s našimi regionálními partnery. Doufáme, že se nám podaří zlepšit informovanost podnikatelů a že jim pomůžeme zorientovat se v podprogramech patřících do zmiňovaného operačního programu,“ říká Blanka Hrdličková z agentury CzechInvest.

  Zástupce Ministerstva zemědělství ČR Miroslav Daněkinformoval o Programu rozvoje venkova, kde lze překládat projekty v rámci již vyhlášené druhé výzvy. V rámci tohoto  Programu se naskýtají nové možnosti i pro malé a střední podnikatele na venkově, kteří hodlají své podnikatelské záměry orientovat na činnosti nezemědělské povahy s cílem vytváření nových pracovních příležitostí na venkově. Z tohoto důvodu vyzval účastníky semináře, aby zvážili své reálné možnosti rozvoje podnikatelských aktivit i ve venkovských mikroregionech.

  „Nové Operační programy skutečně lépe odrážejí reálné potřeby podniků i v progresivních oblastech jako je ICT. Je však třeba dodržovat stanovené harmonogramy vypisování výzev i časové limity pro hodnocení žádostí, aby firmy mohly i je alespoň přibližně zasadit do svých plánů a strategií,“ dodává Robert Šedivec ze společnosti Microsoft s.r.o.

  „Chtěli bychom zdůraznit, že podnikatelé by v žádném případě neměli čekat s přípravou svých projektů až na vyhlášení výzev. Již nyní mohou konzultovat a promýšlet své projektové záměry se zprostředkovatelskými subjekty tak, aby měli dostatek času své projekty vhodně připravit k čerpání z nových dotačních titulů,“ upozorňuje Miroslav Čapka, zástupce ředitele společnosti Eurovision, a. s.

  „Výplata dotací je jednou ze služeb Evropského kompetenčního centra, které v této oblasti klientům poskytujeme. Kromě výplaty dotací, což je závěrečná fáze celého procesu, nabízíme klientům poradenství a doporučení při zpracování projektu. Posoudíme záměr klienta, vyhledáme vhodný dotační program a ve spolupráci s externími partnery zajistíme zpracování projektu. V neposlední řadě samozřejmě také zajišťujeme předfinancování a spolufinancování projektů. V současné době poskytujeme klientům komplexní službu během celého dotačního cyklu,“ uzavírá Petra Klůnová z Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

  **************

  Unie malých a středních podniků ČR reprezentuje a hájí zájmy malých a středních podniků a společně s českými podnikatelskými sdruženími vytváří tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Našim hlavním cílem je reforma právního rámce pro malé a střední podnikatele v ČR a na území celé Evropské unie. Tyto cíle dosahujeme úzkou komunikací s lidmi s rozhodovacími pravomocemi, prezentací potřeb malých a středních podniků a předkládáním komplexních návrhů vedoucích k lepšímu podnikatelskému prostředí v ČR a EU.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky