Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva k předkládání návrhů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/11/2007

„Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky“

Provádění specifických opatření podle rozpočtového okruhu 05 08 06 na rok 2008

  Evropská komise spolufinancuje informační opatření v oblasti společné zemědělské politiky, která mají zejména za cíl:

  1. napomáhat jednak osvětě, jednak provádění a rozvoji této politiky,
    
  2. podporovat evropský model zemědělství a pochopení jeho fungování,
    
  3. informovat zemědělce a další osoby činné v zemědělství,
    
  4. posilovat povědomí veřejnosti o otázkách a cílech této politiky.

  Žádosti mohou podávat pouze právnické osoby usazené alespoň dva roky v členském státě EU a pouze v rámci výzvy k předkládání návrhů, která se zveřejňuje jednou ročně (do 31. října).

  Žadatelé zašlou jeden tištěný exemplář úplné žádosti doporučeným dopisem s doručenkou (při posuzování dodržení lhůty k odeslání je rozhodné datum poštovního razítka na obálce) do dne 30. listopadu 2007 na tuto adresu:

  European Commission

  Unit AGRI. K.1

  Call for proposals 2007/C 238/08

  For attention Mr H.-E. Barth

  L130 4/148A

  B-1049 Brussels
   

  Více informací

  Výzva k předkládání návrhů 2007/C 238/08

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky