Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU a sousední země: neustálé prohlubování vztahů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/08/2007

Podle průzkumu Eurobarometru považuje 68 % evropských občanů vztahy se sousedními zeměmi za spíše pozitivní. Respondenti se domnívají, že podněcováním a podporováním reforem v sousedních zemích Evropská unie napomáhá jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Spolupráce navíc umožňuje čelit společným problémům, například v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, energetiky a přistěhovalectví.

  EU a sousední země: neustálé prohlubování vztahů

  Evropská politika sousedství (EPS) byla zavedena v roce 2004. Vztahuje na sousední země, které s EU spojují pozemní nebo námořní hranice. V současné době se jedná o šestnáct zemí.

  V rámci EPS nabízí EU svým sousedům privilegované partnerství, jehož cílem je posílit politickou spolupráci a hospodářskou integraci. EPS vychází ze vzájemné dohody na prosazování společných hodnot, jako jsou demokracie a lidská práva. Budování hlubších vztahů je vždy podmíněno respektováním těchto hodnot. EPS však není synonymem rozšiřování a liší se od procesu přistoupení.

  V roce 2006 Komise přezkoumala možnosti posílení EPS s cílem bojovat proti problémům, jako jsou korupce, špatná správa a nepřesvědčivé hospodářské výsledky v některých zemích sousedících s EU. Komisařka odpovědná za vnější vztahy Benita Ferrero-Waldnerová zveřejnila 4. prosince sdělení, v němž navrhuje posílit hospodářskou a sociální oblast, podpořit mobilitu osob prostřednictvím krátkodobých víz a vytvořit lepší systém pro migraci.

  V této souvislosti se 3. září v Bruselu uskuteční konference [14 KB] o způsobech podpory EPS v EU i v třetích zemích.  Další informace na toto téma


  Publikováno: 21. srpna 2007

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky