Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Podpora malým a středním podnikům
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/08/2007

Evropská komise spustila internetový portál, který poskytuje přístup k informacím o celém spektru politik, legislativy, programů a iniciativ EU, které se vztahují k evropským malým a středním podnikům.

Jelikož jsou malé a střední podniky považovány za páteř evropského hospodářství a nejvyšší měrou se podílejí na tvorbě nových pracovních míst a ekonomickém růstu, iniciativy Evropská komise na jejich podporu nabízejí zlepšování finančního a regulačního prostředí, za účelem snadnějšího podnikání. MSP představují 99 % všech evropských podniků, nabízejí většinu nově vytvořených pracovních míst a významným způsobem přispívají k dosažení cíle Evropské unie v podobě většího růstu a většího počtu lepších pracovních míst.

  Podpora malým a středním podnikům

  Evropská komise vyvinula a zavedla celou řadu opatření s cílem pomáhat malým a středním podnikům v Evropě. Tyto politiky jsou zaměřeny na vytváření podmínek, ve kterých mohou malé firmy vznikat a úspěšně růst. „Moderní politika pro MSP“, kterou komise připravila, má za cíl zajišťovat řádnou a efektivní koordinaci všech politik EU, které pomáhají MSP, a harmonizovat opatření na pomoc MSP na úrovni EU s národními snahami.

  Malé a střední podniky mají v členských státech Evropské unie výhodu v podobě snadného přístupu na evropský vnitřní trh a k jeho téměř 500 milionů spotřebitelů. Podařilo se odstranit obrovské množství překážek, které bránily obchodu, stejně jako odlišné směrnice v jednotlivých zemích, které byly nahrazeny jednotnými procedurami, standardy a pravidly. 

  Pokud byste rádi získali pomoc při pochopení zákonů, politik a iniciativ EU, které mají dopad na vaši firmu, Evropská komise vytvořila řadu konkrétních webových stránek a internetových nástrojů, které vám mohou pomoci rychle získat odpovědi, jež potřebujete. Ať už potřebujete pouhý přehled, nebo chcete získat podrobné informace o určitém konkrétním hledisku, tyto stránky a internetové nástroje jsou zaměřeny na malé a střední podniky a jsou vaším prvním zdrojem pomoci.

  Veškeré informace naleznete na novém portálu pro malé a střední podnikyv českém jazyce.
  Další informace týkající se podnikání v Evropské unii a informační brožuru týkající se malých a středních podniků naleznete na stránkách Generálního řediteství pro podnikání.

   

  Publikováno: 3. srpna 2007


   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky