Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Soutěže Eurocentra
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/03/2007

V rámci letošních oslav 50. výročí podpisu Římských smluv vyhlásilo Eurocentrum Praha výtvarnou a literární soutěž o zajímavé věcné ceny. Zúčastnit se mohou děti, mládež a studenti ze základních, středních a vysokých škol. Eurocentrum Praha stejně jako ostatních dvanáct regionálních Eurocenter v České republice soutěž pořádá s cílem motivovat mladé lidi k výtvarnému vyjádření nebo literárnímu zamyšlení se nad důležitými tématy procesu evropské integrace a členství České republiky v Evropské unii.

  Soutěže Eurocentra

  Do výtvarné soutěže se mohou zapojit děti a mládež do 15 let se svými nápady na téma „Navrhněte budoucí českou eurominci“ a „Prázdniny v Evropě“. Do soutěže jsou přijímány výtvarné práce provedené libovolnou technikou (malba, kresba, linoryt apod.) ve formátu A4 až A3.

  Literární soutěž je určena pro studenty středních a vysokých škol a odpovídacích ročníků VOŠ. Vypsána byla tato témata: „Co by bylo, kdyby EU nebylo?“, „EU v mém životě“ a „Je padesátiletá EU v nejlepších letech?“. Text v rozsahu 3-5 normostran formátu A4 může být napsán libovolnou formou a měl by zahrnovat myšlenky a nápady k danému tématu.

  Svá díla mohou zájemci v obou kategoriích zaslat emailem na adresu eurocentrum.praha@euroskop.cz, poslat poštou a nebo doručit osobně do Eurocentra Praha, Jugmannova 24, 110 00 Praha 1, nejpozději do 24. dubna 2007 (18:00).

  Porota složená ze zástupců Eurocentra, partnerů a odboru pro informování o evropských záležitostech vyhodnotí do 30. 4. 2007 nejlepší práce v každé kategorii. Jejich autoři pak obdrží zajímavé věcné ceny. Oceněné práce budou také zveřejněny na webových stránkách Eurocentra, www.euroskop.cz, všechny výtvarné práce budou vystaveny v prostorách Eurocentra Praha.

  Bližší informace je možné získat na webových stránkách www.euroskop.cz nebo osobně v Eurocentru Praha. Případné dotazy zodpoví pracovníci Eurocentra Praha také na tel. 800 200 200 nebo emailové adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky