Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výzva k účasti na výzkumném projektu Evropské komise
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/01/2007

Britský institut mezinárodního práva a práva společností upozornil v nedávné době na svých webových stránkách na iniciativu Evropské komise, kterou formálně zastřešuje. Zmíněný výzkumný projekt se týká problematiky usazování a s tím spojeným vyřízením administrativních formalit, uznáváním odborných kvalifikací a dalších veřejných listinných dokumentů sloužících k prokázání se (např. věk, kvalifikace, licence, občanský status atd.) či provedení nějakého administrativního úkonu běžně využívaného v přeshraničním obchodním styku. Bohužel, současný právní rámec podnikatelského prostředí na vnitřním trhu, stále v praktické rovině klade před podnikatele řadu překážek technického charakteru. Ty by měly být v rámci realizace tohoto výzkumu odhaleny a následně přeneseny na komunitární úroveň.

    Výzva k účasti na výzkumném projektu Evropské komise

    Vzhledem k závažnosti zkoumaného tématu je vhodné, aby do průzkumu byly zapojeny rovněž všechny zainteresované strany, zejména ty, které se zabývají volným pohybem osob a podniků v rámci vnitřního trhu. Tato výzva tedy dává možnost zapojit se aktivně do průzkumu EK a přispět tak svým názorem a svými zkušenostmi k tomuto tématu.

    Další informace a možnost zapojit se do výzkumu.

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky