EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jaro Evropy 2006
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/02/2006

Vzhledem k nedůvěře mladých lidí v Evropu si Komise přeje posílit diskuzi. Jaro Evropy usiluje o rozvoj znalostí týkajících se Evropské unie, mechanismu jejích orgánů a jejím cílem je navázání dialogu mezi žáky, učiteli a osobami činnými v Evropské unii o jejich vizi Evropy a její budoucnosti. Projekt umožní mladým lidem získat živé povědomí o evropských tématech a začlenit je do jejich učebních osnov.

  Jaro Evropy 2006

  Konkrétně se školy vyzývají, aby uspořádaly v období od 21. března do 9. května 2006 evropské dny výměny názorů, debat a setkání s osobnostmi působícími na místní, regionální, vnitrostátní či mezinárodní úrovni, čímž umožní žákům i učitelům získat informace o evropském projektu a lépe mu porozumět. Školy se rovněž vybízejí, aby se zúčastnily diskuzních fór a učebních aktivit o fungování orgánů a o hodnotách Evropy. Pro mladé lidi, coby občany a osoby, kteří budou utvářet Evropu zítřka, představuje „Jaro Evropy“ příležitost k výměně zkušeností.

  „Jaro Evropy“ je určeno především středním školám (s všeobecným, odborným a technickým zaměřením). Rovněž základní škola, která projeví zájem, se může zúčastnit některých aktivit. Registrace probíhá elektronickou cestou. Zainteresované školy se vyzývají, aby na internetových stránkách „Jaro Evropy“ zadaly údaje o škole a o učiteli či řediteli, který je odpovědný za akci, společně s informacemi o projektu nebo aktivitách, které v rámci tohoto projektu plánují. Aby se žáci v rámci těchto aktivit osobně setkali tváří v tvář s Evropou, doporučuje se účast osob, které znají evropskou problematiku, zejména volených zástupců. Vítány jsou také projekty, které umožní setkání škol a žáků z více zemí.

  Zaregistrované školy, které odevzdají shrnutí svého projektu nebo příspěvku, obdrží od evropských orgánů na konci projektu „Jaro Evropy“ certifikát potvrzující jejich účast.

  Jak získat informace nebo se zúčastnit?

  Evropská síť škol (European Schoolnet, EUN) poskytne akci praktickou podporu v rámci projektu financovaného informačním programem pro evropské občany (program PRINCE). Evropská síť škol vyvíjí řadu činností, nástrojů, služeb a sítí na podporu této akce.

  Pro veškeré informace navštivte internetové stránky týkající se projektu

  http://www.printempseurope2006.org  (francouzská verze)
  http://www.springday2006.org  (anglická verze)
  http://www.europaeischerfruehling2006.org  (německá verze)

  Česká verze je k dispozici zde .

  Podrobné informace pdf - 179 KB [179 KB]
  Výzva pdf - 207 KB [207 KB]

  Výsledky

  Poslední aktualizace: 12/12/2009  |Začátek stránky