Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Poslání ZEK v ČR
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Úloha Zastoupení Evropské komise v ČR:

 

Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu EK, který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu. Tyto úřady zastupují a reprezentují Komisi ve všech 27 členských státech EU.

Zastoupení plní tři základní úkoly:

  • Spolupráce s médii – Zastoupení reprezentuje Evropskou komisi v České republice a komunikuje s národními a regionálními médii, poskytuje informace o činnosti Komise, jejích politikách a událostech v EU.
  • Politická spolupráce a zpravodajství – Zastoupení sleduje politický, hospodářský a sociální vývoj v ČR a zajišťuje nepřetržitou informovanost Evropské komise o každodenním dění v ČR. Poskytuje Komisi zpětnou vazbu a iniciuje debatu o evropských záležitostech na odborné úrovni.
  • Informování veřejnosti – Zastoupení zajišťuje informační servis Evropské komise v ČR prost řednictvím této internetové stránky. Zastoupení také poskytuje v omezené míře základní informace veřejnosti v otevíracích hodinách Po – Pá 10.00 – 13.00 hod.

Zastoupení Evropské komise v ČR vzniklo transformací Delegace Evropské komise, k níž došlo vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004.
Od 1. listopadu 2006 zastává pozici Vedoucí Zastoupení Irena Moozová.

Kontakt

 

Místní kancelář Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise

Součástí Zastoupení Evropské komise v České republice je i Místní kancelář Generálního ředitelství pro překlady. Hlavním posláním kanceláře je podpora politiky mnohojazyčnosti, a to jak osvětovou činností na stránkách Zastoupení Evropské komise, pořádáním přednášek a seminářů, organizací soutěží, tak účastí na odborných akcích a veletrzích. Pokud zastupujete vzdělávací instituci a máte zájem o přednášku na téma jazykové politiky EU, politiky mnohojazyčnosti či práce překladatelů v Evropské komisi, můžete nás kontaktovat na této e-mailové adrese.

Místní kancelář Generálního ředitelství pro překlady nezajišťuje nábor překladatelů do Evropské komise. Pokud máte zájem pracovat pro Evropskou komisi jako překladatel, naleznete podrobné informace v přiloženém letáku pdf - 166 KB [166 KB] .

 

Hlavní informační kanály Evropské komise v českém jazyce:

 

 

 

   

 

Poslední aktualizace: //  |Začátek stránky