Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dokumenty a publikace
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Evropská unie vydává nepřeberné množství oficiálních dokumentů, informativních brožur, letáků a dalších materiálů, časopisů a věstníků, v nichž dokumentuje, analyzuje, komentuje a vysvětluje principy svého fungování i výsledky činnosti.

Zatímco v papírové podobě jsou dokumenty podle své povahy dostupné buď pouze interně, nebo prodejné prostřednictvím " Knihkupectví EU "  jejich elektronická forma je v souladu se zásadou transparentnosti zdarma dostupná na internetu.

Knihy

Publikace

Evropská unie je rovněž významným vydavatelem publikací určených ke zvyšování informovanosti všech skupin evropských občanů od předškolních dětí až po kvalifikované odborníky.

Více zde

 

Oficiální dokumenty

Oficiálními dokumenty se rozumí nejen konečná znění smluv a právních aktů schválených Radou EU a Evropským parlamentem, ale i přípravné a pracovní dokumenty, zápisy z jednání jednotlivých institucí a dále dokumenty související s přípravou vstupu České republiky do EU a vybrané dokumenty rady Evropy a Organizace spojených národů, k jejichž znění se Evropská unie připojila.

Více zde

 

Statistiky

Evropská unie má i svůj vlastní statistický úřad Eurostat, který shromažďuje údaje od jednotlivých národních statistických úřadů a na jejich základě zpracovává a publikuje oficiální indikátory (například v oblasti hospodářského růstu a měnové politiky), a dále velké množství tematicky zaměřených statistik, které přinášejí údaje za jednotlivé členské země EU i sumarizace za celou Unii a porovnání s dalšími zeměmi a celky.

Více na stránkách úřadu Eurostat

 

Zpravodaje

Instituce Evropské unie, zejména jednotlivá ředitelství Evropské komise, využívají v maximální míře také možností, které nabízejí elektronicky publikované bulletiny a zpravodaje. Cenným zdrojem informací jsou i nezávislé zpravodajské a analytické weby.

Více zde

 

Logo Zastoupení Evropské komise v ČR ke stažení

 

Zásady pro použití loga jsou následující:

- logo nesmí být nijak upravováno, pozměňováno (ořez, úprava písma ani barev), ani nesmí být zešikmeno, nakláněno a je nutné dbát na to, aby vždy bylo dobře čitelné (barevné pozadí apod.).

Manuál vizuální identity Evropské komise pdf - 17 MB [17 MB] (verze duben 2012).

Grafické specifikace evropského znaku naleznete zde

Logo_česky_barevné jpeg - 94 KB [94 KB]             Logo_česky_černobílé jpeg - 105 KB [105 KB]

Logo_anglicky_barevné jpeg - 101 KB [101 KB]          Logo_anglicky_černobílé jpeg - 114 KB [114 KB]

Logo ve všech formátech naleznete zde zip - 15 MB [15 MB] .

 

Poslední aktualizace: 01/08/2012  |Začátek stránky