Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Oficiální dokumenty
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

Pod pojmem oficiální dokumenty se v rámci Evropské unie rozumí především smlouvy mezi členskými státy Unie, na nichž je Unie založena, a platné právní předpisy.

Evropská unie rovněž uzavírá jménem svých členských států mezinárodní smlouvy. Aktuální dokumenty vycházejí v Úředním věstníku, který je možné prohlížet na portálu EUR-Lex. Portál dále obsahuje smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů.

 

Přehled všech dostupných typů dokumentů je možné získat na portálu Europa. Dalším zdrojem oficiálních dokumentů jsou webové stránky jednotlivých institucí - například:

  • Evropský parlament zveřejňuje vedle programů a zápisů z jednání výborů i pléna také dokumentaci celého legislativního procesu, a to formou databáze OEIL, která umožňuje v angličtině nebo francouzštině vyhledat aktuální stav projednávání jednotlivých legislativních návrhů nebo studovat jednotlivé fáze schvalování podle příslušných procedur.
  • Zápisy z jednání Rady Evropské unie lze vyhledat pomocí speciálního rejstříku. Závěrům Evropské rady je vyhrazena zvláštní stránka, dokumenty Rady je možné studovat i prostřednictvím webových stránek aktuálního předsednictví.
  • Činnost Evropské komise se odráží jednak v celé řadě interních dokumentů, jako jsou zápisy ze zasedání Komise, Pracovní program, Rejstřík dokumentů KOM, SEC a C, Rejstřík prací výborů, Rejstřík skupin odborníků nebo přehled o uplatňování práva Společenství v členských zemích.  
  • Kveřejnosti se Evropská komise obrací prostřednictvím tzv. zelených a bílých knih. Zelené knihy jsou diskusní dokumenty zveřejňované Komisí vztahující se k určité oblasti politiky. Bílé knihy jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti.

 

Proces reformy evropských institucí a jeho výstupy (včetně práce mezivládní konference) lze sledovat na speciálních stránkách v rámci portálu Europa

V průběhu přípravy České republiky a ostatních kandidátských zemí na členství v Evropské unii vzniklo mnoho programových, hodnotících i právních dokumentů, které mají dnes především historickou hodnotu, jako například Agenda 2000 nebo Předvstupní dokumenty.

Evropská unie se připojila rovněž k řadě dokumentů mezinárodních organizace, jako je Rada Evropy a Organizace spojených národů.

Poslední aktualizace: 27/06/2012  |Začátek stránky