Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Průzkumy veřejného mínění
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Evropská komise sleduje od roku 1973 systematicky veřejné mínění v členských státech a pomáhá tak při zpracování textů, rozhodování a hodnocení své práce.

Průzkumy a studie Eurobarometru se soustřeďují na nejvýznamnější témata související s evropským občanstvím:

 rozšiřování, sociální situace, zdravotnictví, kultura, informační technologie, životní prostředí, euro, obrana atd.

 

 

Průzkumy veřejného mínění

 

Eurobarometr

 

Eurobarometr průběžně shromažďuje názory o evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a dvakrát ročně je zveřejňuje formou národních zpráv. Národní zprávy Eurobarometr popisují názorové klima v členských a kandidátských zemích Evropské unie. 

Nabízejí přehled názorů občanů jednoho státu na různé aspekty Evropské unie i na jejich vlastní život a srovnávají je s typickými postoji občanů Evropské unie. Upozorňuje rovněž na nejdůležitější rozdíly ve srovnání s jinými státy.

Standardní eurobarometr 

(včetně národních zpráv) - byl zaveden roku 1973. Každý průzkum sestává z přibližně 1000 osobních rozhovorů v každém členském státě. Provádí se dvakrát až pětkrát do roka a výsledky se publikují dvakrát ročně. Více zde.

Speciální eurobarometr

– zprávy jsou založené na tematických studiích pro různé služby Evropské komise nebo jiných institucí EU. Provádí se zároveň se standardním eurobarometrem. Více zde.

Bleskový eurobarometr

– Tematické telefonní průzkumy na konkrétní téma, prováděné na žádost Evropské komise nebo jiné instituce EU. Bleskový eurobarometr umožňuje Komisi získat výsledky relativně rychle a zaměřit se na specifické cílové skupiny (například lékaři, malé a střední podniky atd.). Více zde.

Eurobarometr o kandidátských zemích

– První vlna proběhla v říjnu 2001 ve všech třinácti státech žádajících o členství v EU. Metodologie je téměř stejná jako u standardního eurobarometru. Každoročně je publikována jedna zpráva. Více zde.

 

Centrum pro výzkum veřejného mínění

 

V České republice provádí průzkumy veřejného mínění také Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

CVVM pravidelně prezentuje svou práci formou tiskových informací (přibližně 15 měsíčně) a několikrát ročně pořádá tiskové konference k aktuálním tématům. Činnost CVVM je průběžně prezentována na webových stránkách www.cvvm.cas.cz. Zde jsou od roku 2002 uveřejňovány tiskové zprávy z pravidelných výzkumů a příspěvky bulletinu Naše společnost. CVVM se také podílí na mezinárodní spolupráci agentur pro výzkum veřejného mínění Central European Opinion Research Group (CEORG) a v letech 2001–2004 participovalo na výzkumném projektu Evropské komise – Eurobarometr.

Výsledky průzkumů souvisejících s Evropskou unií a mezinárodními vztahy můžete najít na zde.


 

Středisko empirických výzkůmu

 

Další agenturou, která se zabývá sledování postojů českých občanů k záležitostem souvisejícím s Evropskou unií je Středisko empirických výzkůmu (STEM).

Ukázky volně dostupných průzkumů publikují např. v rubrice My a svět.

 

 

 

Poslední aktualizace: 27/06/2012  |Začátek stránky