Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Informační střediska
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Přibližovat Evropskou unii českým občanům je každodenním úkolem týmu Zastoupení Evropské komise v Praze. Evropské záležitosti jsou však v současné době těsně provázány snad se všemi národními tématy, a tak není divu, že naše Zastoupení vyřizuje dotazy z řady oborů lidské činnosti.

Životní prostředí, vzdělávání mládeže, energetická bezpečnost či rovnoprávnost mužů a žen jsou témata, kterým se Evropská komise věnuje na celoevropské úrovni a vytváří pro jejich snazší koordinaci informační a poradenské sítě.

V této rubrice Vám nabízíme souhrnný a stručný přehled informačních a poradenských sítí, které jsou podporovány Evropskou komisí.

Věříme, že Vám bude užitečnou pomůckou při orientaci v evropských záležitostech a uplatníte jej při osobních i pracovních příležitostech.

Kontakty nyní aktualizujeme. Další informace naleznete na uvedených webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

 

Přehled sítí

EUROPE DIRECT Regionální informační střediska o EU http://www.europe-direct.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM sítě Europe Direct Ústřední informační služba sítě Europe Direct
EVROPSKÁ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKA Dokumentační střediska sítě Europe Direct
FONDY EU Portál poskytující informace o fondech EU http://www.mapaprojektu.cz/cs/index.shtml

Vzdělávání a kultura
EURYDICE - Informační síť o vzdělávání v Evropě http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/
REFERNET - Informační síť o odborném vzdělávání http://www.mladezvakci.cz
MLÁDEŽ V AKCI - Síť podporující neformální vzdělávání http://www.refernet.cz 
TTNET - Partnerská síť pro vzdělávání učitelů http://nuv.cz/vzdelavani-v-cr/ttnet
NAEP - Centra pro projekty ve vzdělávání www.naep.cz
NARIC - Centra pro uznávání vysokoškolských kvalifikací www.naric.cz
CULTURE - Centra pro podporu kulturních aktivit www.programculture.cz
MEDIA - Centra pro podporu audiovizuálního průmyslu www.mediadeskcz.eu
GSN - Síť pracovníků informujících o životním prostředí http://ec.europa.eu/environment/networks/greenspider
NICER - Informační centra pro evropský výzkum www.fp7.cz
ESCA - Vědecká síť pro studium evropských studií http://caes.upol.cz 
EURODESK - Informační síť pro mládež www.eurodesk.cz

Zaměstnanost a mobilita
EURES - Poradenská síť pro pracovní uplatnění www.eures.cz 
EEN - Poradenská síť pro podnikatele www.enterprise-europe-network.cz 
EUROGUIDANCE - Poradenská síť pro mobilitu www.euroguidance.cz
SKILLSNET - Expertní síť pro profesní rozvoj http://www.trainingvillage.gr/etv
EURAXESS - Centra pro poradenství a pomoc zahraničním výzkumníkům www.euraxess.cz
EUROPASS - Poradenská síť pro dokumenty Europass www.europass.cz
YOUR EUROPE - Portál s radami o pobytu, pohybu, práci a podnikání v EU  http://ec.europa.eu/youreurope/

Právní pomoc a ochrana
SOLVIT - Síť právní ochrany v oblasti vnitřního trhu www.europa.eu/solvit
ESC - Evropská spotřebitelská centra www.coi.cz/esc www.evropskyspotrebitel.cz
GENDER EQUALITY - Expertní síť pro rovnoprávnost mužů a žen http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/
TRESS - Expertní síť pro koordinaci sociálního zabezpečení www.tress-network.org
AFCOS - Síť pro boj proti podvodům a zneužívání prostředků EU www.mfcr.cz
FIN-NET - Finanční arbitr - Síť pro mimosoudní vyřizování sporů klientů s finančními institucemi  www.finarbitr.cz

Poslední aktualizace: 19/04/2016  |Začátek stránky