Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výstavy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

Evropa skrze umění v Evropském domě!

Přijďte se podívat do galerie Evropského domu. V rámci našeho exhibičního programu Vám pravidelně nabízíme řadu zajímavých tématických výstav.

Výstava EVROPA BEZ BARIÉR / EUROPE WITHOUT BARRIERS

 

Datum: 14. ledna - 29. března 2013, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v České republice, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Úřad vlády ČR a Rada pro mezinárodní vztahy Vás srdečně zvou na výstavu fotografií „Evropa bez bariér“.

 

 

Výběr uměleckých děl studentské výstavy plakátů z roku 2009

Umělecká díla studentů z celé Evropské unie, která byla vybrána v rámci soutěže pod názvem „Evropa bez bariér“ pořádané u příležitosti českého předsednictví Evropské unie, jsou důkazem toho, že evropský projekt má pro mladé lidi svou přitažlivost. Tvůrci plakátů na tuto evropskou cestu pohlížejí každý jinak, nabízejí nám vize, které mohou pobavit, inspirovat, vyvolat kritiku i odrážet čirý optimismus.

Následující výstava dvaceti nejlepších prací díky nim otevírá vzácný pohled na očekávání dnešní společnosti nejen vůči evropskému integračnímu procesu. Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. Před dvaceti lety byl v Maastrichtské smlouvě poprvé položen právní základ občanství EU. V průběhu Evropského roku občanů bude v celé EU organizována řada akcí, které mají za cíl informovat lidi o tom, jak mohou svých práv co nejlépe využívat. Jeden rok před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2014 je Evropský rok občanů také vhodnou dobou k rozsáhlé diskusi o budoucnosti EU a o reformách ke zlepšení každodenního života občanů.

Koordinací Evropského roku byl v České republice pověřen Úřad vlády ČR. Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropským parlamentem – informační kanceláří v ČR a Radou pro mezinárodní vztahy uspořádalo tuto výstavu. Projektu se zúčastnilo 186 studentů z 10 vysokých výtvarných škol po celé České republice.

Stránky Evropského roku občanů 2013: http://www.europa.eu/citizens-2013

Výstava Senioři

 

Datum: 1. - 21. prosince 2012, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v České republice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, občanské sdružení Ženy50, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Nadační fond Veselý senior Vás srdečně zvou na výstavu fotografií „Senioři“.

                     

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Hlavním cílem Evropského roku 2012 je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a jeho podstatou je myšlenka, že aktivní stárnutí znamená stárnout v dobrém zdravotním stavu a jako plnohodnotný člen společnosti se i nadále profesně uplatňovat a zůstat nezávislý v každodenním životě.

Fotografie, které můžete na výstavě zhlédnout, byly bezplatně poskytnuty občanským sdružením Ženy50, které každoročně organizuje fotosoutěž „Úhel pohledu“, Nadačním fondem Veselý senior, který v roce 2006 organizoval výstavu „V objektivu senior“ a v neposlední řadě i Diakonií Českobratrské církve evangelické.

 

Výstava Divy přírody v jihovýchodní Evropě

 

Datum: 1. listopadu - 1. prosince 2012, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Divy přírody v jihovýchodní Evropě.

Vítejte na cestě po západním Balkánu a Turecku, na které Vám představíme pohled na fascinující země na jejich cestě do EU. Fotografie zachycují uchvacující scenérie jihovýchodní Evropy, její přírodní rezervace a chráněné zóny.

Výstava je projektem generálního ředitelství pro rozšíření ve spolupráci s Wild Wonders of Europe.

Náhled fotografií naleznete zde.

Další informace: www.southeast-europe.eu

Výstava Kapka po kapce

 

Datum: 23. srpna - 14. září 2012, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze Vás zvou na výstavu grafických návrhů projektu Kapka po kapce.

 

 

Výstava představuje práce grafických designérů ze 17 zemí, finalistů soutěže OSN zaměřené na ochranu vody. Vybíralo se z více než 3 500 návrhů sociální reklamy ze 45 evropských států. Projekt Kapka po kapce je součástí globální kampaně Budoucnost, kterou chceme na podporu Konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20.

Hlavní cenu poroty získal Daniele Gaspari z Itálie za varovný plakát Plýtvání vodou je pro budoucnost smrtící. Cenu Severské rady ministrů ve výši 5 tisíc Eur převzal 5. června 2012 v Kodani z rukou dánského korunního prince Frederika u příležitosti Světového dne životního prostředí.

Cenu mladých si odnesla maďarská grafička Eszter Szigethyová za práci Zachraňte pozemšťany. Internetové publikum nejvíce zaujal návrh grafického designéra z Turecka Topraka Onura. Z celkového počtu 80 tisíc dostala jeho práce Bez vody není života 11 tisíc hlasů.

Více informací o projektu Kapka po kapce:  www.dropbydrop.eu

Ukázky vybraných děl si můžete prohlédnout zde.

 

Výstava Dávej-ber!

 

Datum: 14. května - 22. srpna 2012, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR a Radou pro mezinárodní vztahy a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu vlády ČR Vás zvou na výstavu fotografií Dávej -ber!

Vystavené fotografie vzešly ze soutěže Dávej-ber!, která byla uspořádána v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Mladí lidé a lidé v aktivním věku často spatřují v seniorech zátěž. Po šedesátce však život zdaleka nekončí a společnost si začíná přínos seniorů uvědomovat. Prosazuje se myšlenka aktivního stárnutí: ve vyšším věku je dnes možné využít více příležitostí, které život přináší, a nikoli méně. Ať už v práci, doma nebo v jiném prostředí. Aktivní stárnutí není přínosné pouze pro seniory samotné, nýbrž i pro celou společnost.

Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je proto vytvořit příznivější podmínky a lepší budoucnost pro seniory i zbytek společnosti. Akce pořádané v rámci Evropského roku vyzývají k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní. Vzájemná tolerance a výměna zkušeností mezi mladými a staršími lidmi, ať doma, v práci či v rámci celé společnosti, jsou pro zachování mezigenerační solidarity klíčové.

Právě na téma mezigenerační solidarity je zaměřena fotografická soutěž "Dávej-Ber!". 

 

Katalog fotografií pdf - 3 MB [3 MB]

Výstava Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech 

 

Datum: 16. dubna - 4. května 2012, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech.

Domov seniorů Rudná zrealizoval za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Fondu hejtmana Středočeského kraje unikátní putovní výstavu fotografií, které vytvořili klienti Domova seniorů Rudná.

Autoři fotografií navštěvují v domově fotografický kroužek, který vznikl díky materiální a odborné pomoci firmy Olympus, který daroval domovu 6 digitálních fotoaparátů. Na počátku tohoto kroužku se odborného vedení zhostil profesionální fotograf pan Dorian Hanuš, který ho vede úspěšně až dodnes. Během pěti let dokázali členové kroužku vytvořit stovky fotografií, které zachycují jak život v domově se vším, co to pro seniory znamená, ale i to, co je zaujalo na výletech či s rodinou.

K pátému výročí fungování tohoto kroužku a při příležitosti Evropského roku 2012, jako roku zasvěcenému „aktivnímu stáří“, vznikla tato unikátní sbírka fotografií, která přibližuje veřejnosti úroveň sociálních služeb ve 21. století a umělecké schopnosti seniorů.

Domov seniorů Rudná se uspořádáním této výstavy snaží upozornit širokou veřejnost na nové možnosti aktivního a tvůrčího trávení volného času seniorů. Ukázat, že i v zařízení sociálních služeb mohou senioři vést aktivní a plnohodnotný život. Že i ve stáří, s nemocným tělem nebo s tělem trvale upoutaným na invalidní vozík, je člověk schopen vytvářet krásné umění, které může poutat pozornost a zaslouží si obdiv, respekt a úctu.

Doufáme, že Vás výstava zaujme a inspiruje k podporování aktivního trávení stáří, protože to má smysl!

Fotogalerie

Domov seniorů Rudná

Výstava NE násilí na ženách

 

Datum: 15. února - 5. března 2012, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy "NE násilí na ženách", kterou společně pořádají Informační centrum OSN v Praze a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Výstava představí vítězné práce evropské soutěže v tvorbě tiskových inzerátů proti násilí na ženách, kterou vyhlásila OSN.

Z více než 2 700 tiskových inzerátů zaslaných do soutěže ze 40 evropských zemí jich do finále postoupilo 30. Porota složená z odborníků na reklamu, design, fotografii a zástupců OSN vybrala za vítězku dánskou designérku a fotografku Trine Sejthenovou a její práci Násilí nemusí být vidět.

Hlavní cenu – šek na 5 tisíc eur převzala na slavnosti v Madridu za účasti španělské královny Sofie.

Z veřejného hlasování vzešel jako vítěz Gjoke Gojani z Kosovaza práci nazvanou Chovejte se ke mě jako k ženě.

Cenu mladých pro soutěžící do 25 let si odnesla Raphaelle Moreauová z Francie za práci nazvanou Slova.

Další informace o soutěži naleznete na internetových stránkách www.Create4theUN.eu.

Pozvánka

Výstava Divy přírody v jihovýchodní Evropě 

 

Datum: 21. října - 22. prosince 2011, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Divy přírody v jihovýchodní Evropě.

Vítejte na cestě po západním Balkánu a Turecku, na které Vám představíme pohled na fascinující země na jejich cestě do EU. Fotografie zachycují uchvacující scenérie jihovýchodní Evropy, její přírodní rezervace a chráněné zóny.

Výstava je projektem generálního ředitelství pro rozšíření ve spolupráci s Wild Wonders of Europe.

Náhled fotografií naleznete zde.

Další informace: www.southeast-europe.eu

Pozvánka pdf - 243 KB [243 KB]

Výstava Evropa ve škole

 

 Datum: 16. září - 16. října 2011, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže,  NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum  Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Pozvánka pdf - 5 MB [5 MB]

Výstava Dobrovolníci mění svět

 

Datum: 26. května - 31. července 2011, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a  Informační centrum OSN v Praze Vás zvou na výstavu DOBROVOLNÍCI MĚNÍ SVĚT.

<>

Výstava je pořádána u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011. Vystavená díla jsou výběrem výherních příspěvků stejnojmenné soutěže pro mladé lidi ve věku 14 – 19 let. Úkolem soutěžících bylo libovolnou technikou ztvárnit svou představu o dobrovolnících a o tom, jak pomáhají zlepšit život jiným.

Tři nejlepší týmy vyhráli letecký zájezd do Bruselu a evropských institucí. Dalších 14 nejzdařilejších děl se stalo součástí této výstavy, která bude volně přístupná nejen v Evropském domě v Praze, informačním centru OSN ale i ve střediscích EUROPE DIRECT po celé republice v průběhu roku 2011.

Náhled děl oceněných účastníků naleznete zde.

 

 Pozvánka pdf - 847 KB [847 KB]

 Pozvánka na vernisáž pdf - 847 KB [847 KB]

Výstava Dobro-volná-kumunikace-barev

 

Datum: 6. - 29. dubna 2011, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Občanské sdružení Letní dům, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu obrazů dětí a mladých lidí z dětských domovů s názvem „dobro-volná-komunikace-barev“.

Záštitu nad výstavou převzala prezidentka Diplomatic Spouses Association paní Regina Haindl.

„Tématem vystavovaných obrazů je komunikace, neverbální rozhovor s druhým i se sebou samým,“ objasnila název výstavy její organizátorka Andrea Blahovcová a dodává: „Výtvarná tvorba nám pomáhá neverbálně vyjádřit vztahy i skutečnosti tam, kde těžko nalézáme slova.“

„Vystavená díla doplní fotografie a texty o činnosti sdružení Letní dům, které dlouhodobě pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Výstava se koná u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011, proto velmi důležitou část tvoří fotopanely věnované tématu dobrovolnictví. Ty představují zapojení dobrovolníků do práce s dětmi a mladými lidmi obohacené o jejich osobní příběhy a výpovědi,“ sdělila Zuzana Nápravová, koordinátorka dobrovolníků ve sdružení.

Více na www.letnidum.cz.

Výstavu pořádají: Občanské sdružení Letní dům; Evropský parlament – Informační kancelář v ČR; Zastoupení Evropské komise v ČR.

Tisková zpráva pdf - 705 KB [705 KB]

Plakát pdf - 365 KB [365 KB]

Výstava Zrcadlo světa u nás doma

 

Datum: 9. - 31. března 2011, pondělí - pátek, 10:00-18:00

Výstava Zrcadlo světa u nás doma představí vítězné práce mezinárodní soutěže. V kreativní soutěži se mladí lidé z pěti zemí Evropy vyjadřují k aktuálním tématům současného propojeného světa. Spoty, fotografie, obrázky, koláže a komiksy ukazují, jak se globální problémy odrážejí v našem okolí a v našich každodenních životech. Soutěž je součástí projektu Světová škola 2, kterého se účastní více než 200 škol z ČR, Slovenska, Polska, Malty a Rakouska.

Vítězové mezinárodní soutěže budou vybráni mezinárodní porotou během festivalu Jeden Svět 2011. Více o soutěži najdete na www.varianty.cz/zrcadlosveta.

Projekt Světová škola 2

Tříletý projekt Světová škola 2 je zaměřen na globální rozvojovou výchovu. Opírá se o přesvědčení, že škola tvoří nedílnou součást místní i globální komunity. Vedle 15 škol v České republice se jej účastní i více než 200 škol ze Slovenska, Polska, Rakouska a Malty. V ČR je projekt koordinován programem Varianty společnosti Člověk v tísni.

Mimo zavádění globálních a rozvojových témat do výuky je cílem projektu, aby si mladí lidé v Evropě uvědomovali, že jsou součástí propojeného světa a že jejich jednání má dopady na životy lidí v zemích globálního Jihu. Světová škola také klade důraz na aktivní přístup k řešení problémům a ukazuje cesty, jak je možné individuální akcí nebo akcí ve škole či v komunitě přispět k řešení globálních problémů a udělat svět lepším místem k životu.

Mezi projektové aktivity patří zejména intenzívní spolupráce se školami a vedení školních týmů, semináře pro učitele, workshopy pro studenty, vydávání příruček pro pedagogy a pravidelné zpravodaje pro světové školy. Hlavními mezinárodními aktivity projektu je mezinárodní workshop, mezinárodní kreativní soutěž a mezinárodní akce pořádaná sítí škol. Více o projektu najdete na mezinárodním webu projektu Světová škola 2 www.schools2communities.eu.

Plakát soutěže pdf - 312 KB [312 KB]

Projekt je financován Evropskou komisí a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Poslední aktualizace: 14/01/2013  |Začátek stránky