Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení Evropské komise v ČR
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Komise má svá zastoupení ve všech členských státech EU. Tyto úřady reprezentují Komisi, informují média a veřejnost o politikách EU a podávají Komisi zprávy o významných událostech v dané zemi. Jsou součástí tiskového a komunikačního servisu EK.

Zastoupení Evropské komise v ČR vzniklo transformací Delegace Evropské komise, k níž došlo vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004.

 

  

Úloha:

  • Spolupráce s médii

Zastupujeme Evropskou komisi v ČR a komunikujeme s médii, poskytujeme informace o činnosti Komise, jejích politikách a událostech v EU.

  • Politická spolupráce a zpravodajství

Sledujeme politický, hospodářský a sociální vývoj v ČR a zajišťujeme nepřetržitou informovanost Komise o každodenním dění v ČR. Poskytujeme Komisi zpětnou vazbu a iniciujeme debatu o evropských záležitostech na odborné úrovni.

  • Informování veřejnosti

Informujeme veřejnost v ČR prostřednictvím této internetové stránky a v informačním centru Evropského domu, kde jsou celoročně pořádány rozmanité akce pro veřejnost (semináře, kulaté stoly, promítání filmů a další).

 

 

 

Vedoucí Zastoupení:

V čele úřadu stojí vedoucí Zastoupení. Od 1. září 2010 tuto funkci zastává Jan Michal.  

 

Kontakt:

 

Stížnosti a podněty

Přečtěte si prosím informace týkající se úlohy Zastoupení při řešení podnětů občanů pdf - 260 KB [260 KB] .

 

Publikace

Aktivity Zastoupení Evropské komise v ČR pro veřejnost – ohlédnutí za rokem 2014 pdf - 5 MB [5 MB]

Aktivity Zastoupení Evropské komise v ČR pro veřejnost v roce 2013 pdf - 4 MB [4 MB]  

 

   

 

 

 

Poslední aktualizace: 05/02/2016  |Začátek stránky