Навигационна пътека


За нас
#

Образователни програми
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

"Еразъм +"е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа, която ще предостави финансиране на обща стойност 14,7 милиарда евро в рамките на 7 години (2014 – 2020).

"Еразъм +" обединява 7 досега действащи програми ("Учене през целия живот", "Младежта в действие", както и 5 програми за международно сътрудничество: „Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави) с цел по-лесен достъп до възможностите за участие. "Еразъм +"  ще подкрепя :-

–                    възможности за следване, обучение, придобиване на професионален опит или доброволческа дейност в чужбина;

–                    работещите в сферата на образованието, обучението и младежта да преподават или да се обучават в чужбина;

–                    развитието на дигиталното образование и използването на ИКТ;

–                    изучаването на чужди езици;

–                    признаването на умения, вкл. придобити извън рамките на формалното образование;

–                    създаването на стратегически партньорства между образователните институции и младежки организации в други държави с цел насърчаване повишаване на качеството и иновациите;

–                    създаването на Алианси на познанията и Секторни алианси на уменията с цел да се преодолее недостига на умения и да се подобрят учебните програми и квалификациите чрез насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и образованието;

–                    въвеждането на инструмент за гарантиране на заеми за студенти с цел финансиране придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" в друга държава;

–                    преподаването и изследванията в областта на европейската интеграция;

–                    обмена, сътрудничеството и повишаването на капацитета в областта на висшето образование и младежкия сектор;

–                    действията за насърчаване на иновациите в областта на педагогиката и последователни реформи в политиката на национално ниво чрез подкрепа на дългосрочни инициативи;

–                    добро управление в спорта и инициативи, насочени към предотвратяване на предварително уговорени резултати от спортни срещи, употреба на допинг, насилие, расизъм и нетърпимост при масовите спортове.

Още за "Еразъм+“Ръководство с подробна информация за процедурата за кандидатстване.

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 20/01/2014  |Начало на страницата