Навигационна пътека


За нас
#

Комисар Хаан приветства подписването на споразумение с международни финансови институции в България
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

22/01/2012 00:00:00

България подписа днес съвместен меморандум за разбирателство с две международни финансови институции (МФИ) – Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Световната банка, което ще помогне на длъжностните лица да приложат регионалната политика на Европейския съюз в страната. В ранния етап от тяхното изпълнение структурните фондове в България бяха възпрепятствани от закъснения вследствие на административни спънки. Банките ще дадат експертното си становище, за да се въведат необходимите секторни реформи и да се ускорят подготовката и изпълнението на основни проекти в ключови сектори, като водите или железопътния транспорт. В момента се водят преговори за такъв вид участие и на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

  Комисар Хаан приветства подписването на споразумение с международни финансови институции в България

  Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан, който присъстваше на подписването заедно с министъра, отговарящ за управлението на средствата от ЕС, Томислав Дончев, заяви: „Подкрепяме напълно тази инициатива за съвместни действия в България и очакваме с нетърпение работата в тясно сътрудничество с всички международни експерти. Изключително важно е да координираме усилията си и да се уверим, че България се възползва максимално от предвидените мащабни инвестиции от ЕС.“

  Осигуряваните от банките услуги ще бъдат частично възстановявани със средства за техническо подпомагане от бюджетите на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Министър Дончев ще следи за координацията между МФИ и държавните министерства. Съдействието на банките ще допълва значителните усилия в сферата на консултациите, полагани в рамките на инструмента JASPERS, чиято дейност в страната ще се разгръща постепенно, по-специално чрез разширяване на софийския офис. Към момента не е указано точно колко ще бъдат експертите, които ще действат на местна почва, но след като помощта стане напълно оперативна, в България ще може да работят до десет експертни екипа.

  Контекст

  За периода 2007—2013 г. инвестициите по линия на регионалната политика на ЕС в България възлизат на близо 6,9 милиарда евро.

  Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институция на ЕС за отпускане на дългосрочни заеми и тя е притежание на държавите-членки. ЕИБ осигурява дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да съдейства за постигането на политическите цели на ЕС.

  Световната банка работи по цял свят за засилване на растежа и развитието, като често това е свързано със секторни реформи.

  JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони) представлява партньорство между Европейската комисия, ЕЦБ и ЕБВР. Целта на инструмента е да се оптимизира подготовката на основни проекти за съфинансиране от Кохезионния фонд и ЕБВР, по-специално в 12-те държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа и в Хърватия. Той използва техническата и финансовата експертиза на банките, за да увеличи капацитета на националните и регионалните органи, като им съдейства да представят качествени предложения за проекти, използващи ефикасно средствата от ЕС и мобилизиращи допълнителни източници на финансиране.

   

  За контакт

  Отдел “Преса и медии”, телефон 02/933 53 38

  Още по темата

  ЕИБ продължава да подпомага България при осъществяването на приоритетни проекти с помощта на средства от фондовете на ЕС

  Полезни връзки
  Пътници, запознайте се с правата си!
  DGT Office
  Европейската програма в областта на цифровите технологии
  Европейския парламент
  Europe Direct
  Европа Директно България
  Enterprise Europe Network
  Your Europe
  EUtube
  Последна актуализация: 01/07/2014  |Начало на страницата