Навигационна пътека


За нас
#

Датското председателство подготвя Европа на бъдещето
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

03/01/2012 00:00:00

От 1 януари 2012 г. Дания поема председателството на Съвета на Евроейския съюз. Тя иска да обедини и укрепи Европа, изправена днес пред големи предизвикателства.

  Датското председателство подготвя Европа на бъдещето

  През първата половина на 2012 г. Дания ще ръководи Европейския съюз в един труден момент. С помощта на другите държави членки и на европейските институции тя желае да изведе Съюза от икономическата криза и да го поведе по пътя на растежа

  Четирите основни приоритета на датското председателство са свързани с икономиката, растежа, околната среда и сигурността.

  Отговорна Европа

  Датското председателство трябва да осъществи на практика решенията на Европейския съвет от декември, целящи засилване на бюджетната дисциплина и стабилизиране на икономиката.

  Дания ще следи също за въвеждането на мерките, свързани с икономическото управление и ще проведе първата шестмесечна оценка на бюджетите на страните от ЕС. На дневен ред е и ускоряването на реформите за по-строго регулиране на финансовия сектор за избягване на нови кризи.

  Обсъждането на бюджета на Съюза за 2014–2020 г. също трябва да напредне значително, за да може да приключи по план преди края на 2012 г.

   Динамична Европа

  Друг основен приоритет на датското председателство е да подпомогне растежа и заетостта. Акцентът ще падне върху единния пазар, който навършва 20 години през 2012 г. Все още са необходими реформи, за да могат предприятията и гражданите да се възползват максимално от него. Дания се ангажира да работи по дванайсетте ключови действия, определени от Комисията в Акта за единния пазар.

  Дания желае също да предостави възможности за развитие на нови пазари на европейските компании чрез споразумения за свободна търговия с Япония, Индия, Канада и Тунис.

  Зелена Европа

  Екологичният и устойчив растеж заема централно място в програмата на датското председателство. То иска да помогне на Съюза да запази позицията си на световен лидер по въпросите на околната среда, енергията и климата.

  Сред инициативите, по които Дания иска да постигне напредък, са предложението за директива за енергийната ефективност, пътната карта за енергията до 2050 г. и седмата програма за действие в областта на околната среда.

  Сигурна Европа

  След неотдавнашните събития в Северна Африка и последвалия приток на имигранти към Европа датското председателство желае да подобри управлението на външните граници на Съюза. По-конкретно то иска да довърши изграждането на общия европейски режим за предоставяне на убежище и да укрепи системата за свободно движение на хора в Шенгенското пространство.

  Що се отнася до разширяването на ЕС, Дания се ангажира да продължи преговорите с Исландия и Турция, да започне разговори с Черна гора и да приключи разговорите за кандидатурата на Сърбия.

  Допълнителна информация

  Датско председателство на Съвета на Европейския съюз

  Полезни връзки
  Пътници, запознайте се с правата си!
  DGT Office
  Европейската програма в областта на цифровите технологии
  Европейския парламент
  Europe Direct
  Европа Директно България
  Enterprise Europe Network
  Your Europe
  EUtube
  Последна актуализация: 01/07/2014  |Начало на страницата