ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Новини
„Еразъм+“: програмата на ЕК в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
13/06/2017

Днес ЕС чества 30-та годишнина на програмата „Еразъм“ за обмен в чужбина, в която досега са взели участие 9 милиона души. По този повод EK представи ново мобилно приложение за програмата „Еразъм+“.

Още 86,6 млн. евро от фондовете по политиката на сближаване за изграждане на линия 3 на метрото в София
08/06/2017

Комисията прие нов инвестиционен пакет в размер на 86,6 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за финансиране на по-нататъшните работи по изграждането на западната част на линия 3 на метрото в българската столица. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на четири нови станции на метрото по отсечка с дължина 4 km.

Събития
Информационна мрежа Европа Директно

ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ КАТО ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ „EUROPE DIRECT“ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия, чрез генерална дирекция „Комуникации“ и Представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, заинтересовани от провеждането на комуникационни дейности за ЕС чрез информационен център „Europe Direct“.

Дата:
7/7/2017
Час:
17:30
Място:
Представителство на Европейската комисия в България, ул. „Г. С. Раковски” 124, София 1000
Граждански диалог във Варна - 15 юни 2017 г. от 16 ч

Join the Citizens' Dialogue with Commissioner Tibor Navracsics in Varna on education and training, opportunities for young people, cultural activities and the future of Europe.

Дата:
15/6/2017
Час:
16:15