Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

News
Механизъм за свързване на Европа
08/02/2017

Нова покана за представяне на предложения ще съчетае Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с други източници на финансиране, включително Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Европейската комисия обявява началото на конкурса за наградата „Достъпен град“ за 2017 г.
01/06/2016

Европейската комисия обявява началото на конкурса за наградата „Достъпен град“ за 2017 г. – европейската награда за градове, които са достъпни за хора с увреждания и възрастни. Градовете от ЕС с население над 50 000 жители са поканени да подадат заявленията си до 8 септември 2016 г.