Навигационна пътека


За нас
#

Не на дискриминацията в Обединена Европа: Да говорим за различните!
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

Дунавски център за обучение и развитие, Свищов

ул. "Цанко Церовски" 11Б, 5250 Свищов

тел: (0631) 64 198, факс: (0631) 64 198

Е-mail:  dctd@abv.bg

Интернет: www.dctd.hit.bg

 

Кратко описание на проекта. Проектът цели да стимулира широк обществен дебат по редица проблеми, свързани с дискриминацията и да спомогне за разпространението на добри европейски практики. По-конкретно сред задачите на проекта са: организиране на информационни кампании за съществуващото европейско законодателство в тази област, включване на представители на регионалните и местни власти и на социални групи, засегнати от дискриминация в общ форум, подобряването на сътрудничеството и комуникацията в областта на борбата с дискриминацията в трансграничния регион Свищов – Зимнич.

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 30/10/2010  |Начало на страницата