Навигационна пътека


За нас
#

EURES – Европейски портал за професионална мобилност
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

EURES (Европейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между обществените служби за заетост. Синдикатите и организациите на работодателите също участват като партньори. Целите на Мрежата на EURES е да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

За повече информация: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=bg&catId=2547&parentCategory=2547

В България мрежата се представлява от Агенция по заетостта.

адрес:   бул. „Дондуков” 3, 1000 София

тел.:   +359 2 980 87 19

факс:   +359 2 986 78 02

e-mail:   az@az.government.bg

website: http://www.az.government.bg/

 

EURES съветници в България:

 

Маргарита Алтанова

Агенция по заетостта  

адрес:   ул. „Иван Михайлов“ 58, 2700 Благоевград

страна:   България 

тел.:   +359 73 88 67 11 

e-mail:   m.altanova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Росица Ангелова

Local Labour Office -  Хасково   

адрес:   82, 6300 Хасково

страна:   България 

тел.:   +3598 98 371 280 

e-mail:   R.Angelova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Даниел Бенев

Агенция по заетостта  

Regional Employment Service Directorate - Ловеч

адрес:   ул. “Академик Ат. Иширков” 10, 5500 Ловеч

страна:   България 

тел.:   +359 68603 155 

e-mail:   daniel.benev@gmail.com 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Красимира Черкелиева

Агенция по заетостта  

Local Labour Office - Велико Търново

адрес: "Христо Ботев" 19, 5000 Велико Търново

страна:   България 

тел.:   +359 62 610 249 

факс:   +359 62 620 127 

e-mail:   k.cherkelieva@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Виолина Драгнева

Regional Employment Directorate - Варна

Local Labour Office - Шумен

адрес:, ул. “Цар Иван Александър” 108, 9700 Шумен

страна:   България 

тел.:   +359 54 877 116 

e-mail:   V.Dragneva@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Полина Маринова

Агенция по заетостта  

адрес:   ул. “Софроний Врачански” 104, 1233 София

страна:   България 

тел.:   +359 882 825 057 

e-mail:   P.Marinova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Светла Милтенова

Агенция по заетостта  

Local Labour Office – Дупница

адрес:   ул. “Охрид” 3, 2600 Дупница

страна:   България 

тел.:   +359 70 150 535 

e-mail:   S.Miltenova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), Deutsch (de), italiano (it) 

 

Николай Митев

Агенция по заетостта  

адрес:   ул. „Жеравица“ 5, 3400 Монтана

страна:   България 

тел.:   +359 96 300 342 

e-mail:   N.Mitev@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), Deutsch (de), English (en) 

 

Деница Момчева

Агенция по заетостта  

адрес:   бул. „Княз Ал. Дондуков” 3, 1000 София

страна:   България 

тел.:   +359 2 9 265 415 

e-mail:   d.momcheva@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

АнелияНиколова

Агенция по заетостта  

Emloyment agency, Labour office - Варна

адрес:   ул. “Шипка” 10, 9000 Varna  

страна:   България 

тел.:   +35952 612 862 

e-mail:   a.ninova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), Deutsch (de), English (en)

 

Пенка Пъдарска

адрес:   бул. “Княз Ал. Батенберг” 4, 6100   

страна:   България 

тел.:   +359 431 64 571 

факс:   +359 431 64 571 

e-mail:   P.Padarska@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Даниела Пирянкова

Агенция по заетостта

Regional Employment Service Directorate - Пловдив

адрес:   ул. “Самара” 7, 4000 Пловдив

страна:   България 

тел.:   +359 32 960 128 

факс:   +359 32 962 549 

e-mail:   d.piryankova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

МалинкаТодорова

Агенция по заетостта  

Regional Employment Service Directorate - Бургас

адрес:   ул. “Перущица” 67, 8001 Бургас

страна:   България 

тел.:   +359 56 812 977

факс:   +359 56 812 981 

e-mail:   M.Todorova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Милена Тодорова

Агенция по заетостта  

Labour Office Directorate - Свищов

адрес:   ул. “Григор Стоянов” 16, 5250 Свищов

страна:   България 

тел.:   +359 631 60 682 

e-mail:   M.Savova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

ИлонкаТрендафилова

Агенция по заетостта  

Regional Employment Service Directorate - Монтана

адрес:   бул. “Жеравица” 1, 3400

страна:   България 

тел.:   +359 96 300 381

факс:   +359 96 300 392 

e-mail:   I.Borisova@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Петър Василев

Агенция по заетостта  

адрес:   Пловдив 29, 4006 Пловдив

страна:   България 

тел.:   +359 32 601 038 

e-mail:   P.Vasilev@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en), Français (fr), Italiano (it) 

 

Елена Видинска

Агенция по заетостта  

Central Office, Employment Agency

адрес:   бул. “Дондуков” 3, 1000 София

страна:   България 

тел.:   + 359 2 92 65 315 

факс:   + 359 2 92 65 314 

e-mail:   E.Vidinska@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en), Español (es) 

 

Валери Йонов

Local Labour Office - Айтос

адрес:   пл. „Свобода” 6, 3600 Лом

страна:   България 

тел.:   +359 97 160 192; +359 887 070 386 

e-mail:   V.Ionov@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

 

Йордан Йорданов

Агенция по заетостта  

адрес:   бул. “Дондуков” 3, ет. 2, 1000 София

страна:   България 

тел.:   +359 29 265 441 

e-mail:   y.yordanov@az.government.bg 

Говорим език:   Български (bg), English (en) 

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 07/01/2014  |Начало на страницата