Навигационна пътека


За нас
#

Символи на ЕС
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

Европейското знаме

Европейският флаг е символ не само на Европейския съюз, но и на eвропейското единство и идентичност в широк смисъл. Дванадесетте златни звезди, наредени в кръг върху син фон, представляват солидарността и хармонията между народите на Европа, като и двата символа олицетворяват съвършенството, пълнотата и единството. Броят на звездите не съответства на броя на държавите-членки и не се променя в зависимост от разширяванията на Европейския съюз.

Историята на флага започва през 1955 г. По това време Европейският съюз съществува само като Европейско обединение за въглища и стомана със само шест държави членки. Няколко години по-рано обаче десет европейски държави (Белгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Швеция и Великобритания) основават друга организация - Съветът на Европа (СЕ), която да защитава човешките права и да подкрепя и разпространява европейската култура. СЕ обмисля какъв символ да възприеме и след дълго обсъждане приема сегашния дизайн на европейския флаг. СЕ окуражава останалите европейски институции да възприемат същия флаг и през 1983 г. Европейският парламент откликва на призива. През 1985 г. флагът е одобрен от държавните и правителствени ръководители на държавите-членки като официална емблема на Европейския съюз, който по това време все още се нарича Европейска общност.

Всички институции на ЕСизползват флага от началото на 1986 г. Той е единствената емблема на Европейската комисия – изпълнителния орган на ЕС. Останалите институции на ЕС имат собствени емблеми, които използват заедно с европейския флаг.

Допълнителна информация:

Европейският химн

Мелодията на Европейския химн е от композираната през 1823 г. Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен. В последната част от симфонията Бетовен съставя музика към написаната от 1785 г. от Фридрих Шилер “Ода на радостта”. Поемата изразява Шилеровата идеалистична визия за хората като братя, която Бетовен споделя.

През 1972 г. Съветът на Европа приема мелодията на “Одата на радостта” за свой химн. На известния диригент Херберт фон Караян е поръчано да композира три инструментални аранжимента: за соло пиано, за духов и за симфоничен оркестър. Изпълняван без думи на универсалния език на музиката, този химн изразява идеалите за свобода, мир и солидарност, за които се застъпва Европа.

През 1985 г. химнът е одобрен от държавните и правителствени ръководители на държавите членки. Той не замества националните химни на държавите членки, а символизира ценностите, които те споделят и тяхното единство в многообразието.

9 май – Ден на Европа

Robert Schuman. Photo: EC.

След горчивия опит от Втората световна война и пред опасността от избухване на Трета световна война, която да погълне цяла Европа, на този ден в Париж френският външен министър Робер Шуман представя предложение за създаване на организирана Европа, неразривно свързана с поддържането на мира. Той прочита пред международните медии декларация (т.нар. Декларация Шуман), с която призовава Франция, Германия и другите европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като "първа реална стъпка към Европейска федерация".

Шуман предлага създаване на една наднационална “Европейска институция”, натоварена с управлението на индустрията за въглища и стомана – секторът, който по това време е бил основата на военната мощ. Няколко години преди това страните, към които Робер Шуман се обръща, почти са се унищожили взаимно в един ужасен конфликт, оставил след себе си чувство за материално и морално опустошение. Идеята за обединяване в Европа на двете ключови индустрии, чрез които се развива оръжейното производство, предполага създаване на гаранция за мир на континента.

Предложението, обявено от Франция, се приема с готовност от Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург и през април 1951 г. те подписват договора, който учредява първата Европейска общност – Европейска общност за въглища и стомана.

На срещата на върха в Милано през 1985 г. лидерите на Европейския съюз решават 9 май да се чества като “Ден на Европа”.

Допълнителна информация:

Мото

“Единство в многообразието” е мотото, което представя Европа като континент с множество от различни традиции и езици, но и със споделени ценности. То бива създадено по неофициален път през 2000 г., въз основа на предложенията на ученици от цяла Европа, публикувани на специален уебсайт в Интернет. Мотото бива възприето от тогавашния председател на Европейския парламент Никол Фонтен.

След ратифицирането на Конституцията мотото ще бъде заменено с леко модифицираното “Единни в многообразието”, както е записано в текста на конституцията (Част І, Глава І, член І-8 Символи на Съюза)

Карта на Европейския съюз

Държави-членки

Европейският съюз включва 28 страни членки: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чешката република, Швеция.

Държави-кандидатки

Исландия  

През юли 2009 г.  Исландия  кандидатства за членство в ЕС като през януари 2010 г. в Рейкявик започва работа Делегация на ЕС. На 17-ти юни 2010 г. Европейският съвет взема решение за започване на преговорите, а през юни 2011 г. официално са отворени четири преговорни глави.

Бивша Югославска Република Македония

На 16 декември 2005 г. след решение на Европейския съвет Македония получава статут на държава-кандидатка за членство. Важен момент в европейската интеграция на Македония е решението на ЕК за либерализиране на визовия режимр което е в сила от 19 декември 2009 г. Спорът за името на Бившата Югославска Република Македония главно с Република Гърция, е смятан за една от основните пречки пред присъединяването й. Много специалисти смятат последното решение на Международния съд в Хага от 5-ти декември 2011 г., отхвърлящо гръцкия иск, като важен политически сигнал за членство в НАТО и ЕС.

Черна Гора

През октомври 2007 г. в Люксембург е подписано Споразумението за стабилизиране и асоцииране, като през ноември същата година в Подгорица започва работа Делегация на ЕК. След серия успешни преговори Черна Гора получава статут на държава-кандидатка за членство на 17 декември 2010 г.

Турция

На Турция е предоставен статут на държава-кандидадка още през 1999 г. Преговорите по предприсъединителните глави започват през 2005 г.  Въпреки това, присъединяването на Турция като пълноправен член на ЕС е смятан за един от най-полемичните въпроси за ЕС.  

Потенциални кандидати от Западните Балкани

Албания е потенциален кандидат, като тя е подала кандидадтурата си за членство през април 2009 г. През май 2010 ЕК приема предложение жители на Албания и Босна и Херцеговина да пътуват в Шенгенското пространство без краткросрочна виза.

Други потенциални кандидати са Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия.  

 

 

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 28/06/2013  |Начало на страницата