Представителство в България
Новини
Съвместен изследователкси център на ЕК
27/07/2016

Европейската комисия допълнително укрепи днес висшето си ръководство с назначаването на четирима заместник-генерални директори от 1 септември 2016 г.: г-жа Чарлина Вичева в Съвместния изследователски център, г-жа Руксандра Драгия-Акли в генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, г-н Мариу Кампуларгу в генерална дирекция „Информатика“ и г-н Карлуш Алегриа в генерална дирекция „Устни преводи“.

22/07/2016

Европейската комисия взе три решения по отношения на България в рамките на ежемесечния пакет от правни действия, предприемани срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Събития

Регионалната конференция, организирана от Европейската комисия, ще обсъди съществуващи и новаторски методи за финансиране на проекти в областта на образованието.

Дата:
18/7/2016
Час:
9:30 to 16:00
Място:
София, НДК, зала 9
Европейски семестър 2016 г.: Представяне на специфичните препоръки на ЕК за България

Официално представяне на Препоръките на Европейската комисия за България от Мишел Сервоз, генерален-директор на Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване".

Дата:
20/5/2016
Час:
10:30 to 13:30
Място:
София, хотел Балкан, зала "Сердика"