Представителство в България

Представителство на Европейската комисия в България

News
EK ще подпомогне осигуряването на устен превод съгласно споразумение за административно сътрудничество, което днес бе подписано от службата на Европейската комисия за устен превод и предстоящото българско председателство
19/09/2017

Комисията ще подпомогне осигуряването на устен превод съгласно споразумение за административно сътрудничество, което днес бе подписано от службата на Европейската комисия за устен превод и предстоящото българско председателство.

EC will offer interpretation support under an Administrative Cooperation Agreement signed today between the European Commission's interpretation department and the incoming Bulgarian Presidency
19/09/2017

The European Commission interpreting team will interpret at high-level ministerial meetings organised in Bulgaria during the Bulgarian Presidency of the Council of the EU, starting on 1 January 2018.