Представителство в България
Новини
08/12/2016

Предвидените мерки са в четири основни области: регистрация на самоличността, издаване на документи, изготвяне на документи и контрол на документите.

Европейски корпус за солидарност
07/12/2016

От днес младите хора на възраст между 18 и 30 години разполагат с нови възможности да дадат важен принос за обществото в ЕС и да придобият ценен опит и умения в началото на кариерата си.

Събития
Младежки екип Европа

Търсим креативни и любознателни студенти, които носят в себе си европейски дух и доброволчески ентусиазъм, имат много добри знания за Европейския съюз и желание да натрупат опит в областта на комуникацията за Европейския съюз.

Дата:
25/10/2016
Час:
22:00
Лого на Европейския икономически и социален комитет

Между септември и октомври 2016 г. национални дебати с организираното гражданско общество относно европейския стълб на социалните права ще се проведат в цяла Европа. Те ще предоставят платформа за обмен и събиране на мнения относно най-неотложните социално-икономически предизвикателства на национално и европейско равнище, както и относно начините, по които европейският стълб на социалните права може да допринесе за тяхното решаване.

Дата:
3/10/2016
Час:
9:30 to 13:30
Място:
„София Хотел Балкан“, пл. „Света Неделя“ 5, зала „Сердика“