Budżet
Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE

Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE

Informacje ogólne o finansowaniu ze środków UE

Z przewodnika mogą korzystać małe przedsiębiorstwa (MŚP), organizacje pozarządowe (NGO), ludzie młodzi, naukowcy, rolnicy, organy sektora publicznego i inne.

Zawiera on informacje podstawowe i odsyła do stron internetowych na temat możliwości uzyskania finansowania z UE w latach 2014–2020. Można się z niego np. dowiedzieć:

  • jak i gdzie ubiegać się o dofinansowanie
  • jakie są inne zasady ogólne (m.in. zasady kwalifikowalności).

Przedmowa