Begroting

EU-financiering: gids voor beginners

EU-financiering: gids voor beginners

Deze gids is bedoeld voor kleine bedrijven (mkb/kmo's), niet-gouvernementele organisaties (ngo's), jongeren, onderzoekers, boeren, openbare instanties enz.

U vindt hier verwijzingen naar websites over EU-financiering voor de periode 2014-2020 en basisinformatie, met name:

  • hoe en waar aanvragen
  • algemene regels (wie komt in aanmerking e.d.)

Voorwoord