Budžets
Iesācēja ceļvedis ES finansējuma saņemšanai

Iesācēja ceļvedis ES finansējuma saņemšanai

Iesācēja ceļvedis ES finansējuma saņemšanai

Šis ceļvedis var noderēt mazajiem uzņēmumiem (MVU), nevalstiskajām organizācijām (NVO), jauniešiem, pētniekiem, lauksaimniekiem, publiskajām iestādēm un citiem interesentiem.

Papildus atsaucēm uz tīmekļa vietnēm par iespējām saņemt ES finansējumu no 2014. līdz 2020. gadam, šajā ceļvedī var uzzināt svarīgāko informāciju, proti:

  • kā un kur pieteikties,
  • citus vispārīgus noteikumus (kas var pieteikties u.tml.).

Priekšvārds