Biudžetas
ES finansavimo vadovas pradedantiesiems

ES finansavimo vadovas pradedantiesiems

ES finansavimo vadovas pradedantiesiems

Šis vadovas gali būti naudingas mažosioms įmonėms (MVĮ), nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), jaunimui, mokslininkams, ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir kt.

Jame pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, kuriose skelbiama apie ES finansavimo galimybes 2014–2020 m., taip pat svarbiausia informacija:

  • kaip ir kur teikti paraišką;
  • kitos bendros taisyklės (tinkamumo kriterijai ir t. t.).

Įžanga