Προϋπολογισμός
Beginners Guide to EU Funding

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τους νέους, τους ερευνητές, τους αγρότες και τους δημόσιους φορείς.

Παραπέμπει σε ιστότοπους σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, και παρέχει βασικές πληροφορίες, όπως:

  • πώς και πού πρέπει να υποβάλετε αίτηση
  • άλλους γενικούς κανόνες (επιλεξιμότητα, κ.λπ.).

Πρόλογος