Budget
Håndbog EU-finansiering for begyndere

EU-finansiering for begyndere

EU-finansiering for begyndere

Denne guide henvender sig især til små virksomheder (smv'er), ikkestatslige organisationer (ngo'er), unge, forskere, landmænd, offentlige organer og andre grupper.

Guiden har henvisninger til websites om mulighederne for finansiering fra EU i perioden 2014-2020 og giver grundlæggende oplysninger, især om:

  • hvor og hvordan man skal søge
  • andre grundlæggende regler (hvem kan søge osv.)

Forord