Page navigation

Stem voor de belangrijkste investeringsgebieden

Other boxes


De EU-begroting is relatief klein, maar het maakt een verschil voor Europese regio's, bedrijven, ngo's, studenten, boeren en onderzoekers.

Kies maximaal 3 investeringsgebieden die u graag zou willen zien gefinancierd worden door de gemeenschappelijke begroting van alle EU-landen!

 

Landbouw en Visserij

Ondersteuning van landbouwproducten, natuurbescherming, toerisme en plattelandsontwikkeling

Gelijkheid, burgerschap en bescherming van de gezondheid

Versterking van de grondrechten en Justitie, bescherming van de vrijheden, garanderen gezondheidszorg en welzijn consument verhogen

Nabuurschapsbeleid en mondiale veiligheid

Bevordering van samenwerking en dialoog met zowel aangrenzende en niet-aangrenzende landen voor een veiligere wereld.

Onderwijs en cultuur

Ondersteuning van onderwijs, mobiliteit en behoud van culturele verscheidenheid.

Energie, klimaatverandering en milieu

Energie beveiligen tegelijkertijd de natuur beschermen; behoud van de biodiversiteit, de ontwikkeling van schone technologie├źn en de verbetering van de luchtkwaliteit

Europese interne markt en vrije handel

Het waarborgen van een interne markt waar Europese burgers vrij zijn om te wonen, werken, studeren en zaken doet met andere landen.

Groei en investeringen

Omvormen van de EU in een slimme, duurzame en solidaire economie met een hoge mate aan werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie

Humanitaire Hulp en internationale ontwikkeling

humanitaire hulpverlening en ontwikkelingshulp. EU is de grootste donor ter wereld die als een motor voor hervormingen fungeert.

Onderzoek en innovatie

Investeren in onderzoek en innovatie en bijdragen aan de welvaart en het welzijn van zowel individuen als de maatschappij

Werk en de effecten van globalisering

ijdragen tot de creatie van banen en mensen helpen zichzelf te helpen bij confrontatie met problemen als gevolg van globalisering.

Grensveiligheid, migratie en justitie

Preventie en bestrijding van misdaad, samenwerking inzake migratie en justitie

Vervoer en digitale infrastructuur

Bouwen van wegen, spoorwegen, breedbandnetwerken en gebruiken van duurzame energie oplossingen