Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

Voornaamste uitwisselingsprogramma's

Comenius – Leren over Europa voor leerlingen en leerkrachten

Het Comenius-programma van de Europese Commissie is er voor leerlingen en leerkrachten die de diversiteit aan culturen in Europa willen leren kennen en er een gezamenlijk project willen rond maken.

Elk jaar geeft de Commissie aan 11.000 Europese scholen en meer dan 850.000 leerlingen en leerkracht de kans om samen een project te maken. Daarnaast volgen 7.000 leraars dankzij Comenius een voortgezette opleiding in het buitenland.

In Vlaanderen participeert één school op vier uit het secundair onderwijs aan Comenius, en acht procent van de lagere scholen.

Doelgroep
Het Comenius-programma concentreert zich op het verplicht onderwijs en bereikt m.a.w. mensen en instellingen vanaf de kleuterschool tot en met het einde van het secundair onderwijs: leerkrachten, leerlingen, directeurs, lokale inrichtende machten, opvoeders, psychologen, inspecteurs, enz.

Comenius

 

Erasmus – Jonge Europeanen houden ervan 

Het Erasmus-programma van de Europese Commissie is het best gekende en het meest succesvolle EU-uitwisselingsprogramma. Sinds zijn lancering in 1987 genoten liefst 2,2 miljoen Europese studenten een hogere opleiding van verschillende maanden in een partnerland in de EU. Sinds enkele jaren richt het programma zich ook tot profs en werknemers uit bedrijven die in het buitenland les willen gaan geven, en tot ander universitair personeel dat bereid is een buitenlandse opleiding te volgen.

Doelgroep
Studenten en lesgevers aan universiteiten en hogescholen in Europa.

Erasmus

Leonardo – Uitwijken om zich te vormen 

 

Het Leonardo-programma focust focust op de leer- en opleidingsnoden van allen die betrokken zijn bij beroepsonderwijs en beroepsopleiding. Het wil de competitiviteit vergroten van de Europese arbeidsmarkt door Europese burgers te helpen nieuwe vaardigheden, kennis en kwalificaties te verwerven en om die erkend te zien over de grenzen heen.

Doelgroep
Allen die betrokken is bij beroepsonderwijs en –opleiding:

  • Studenten uit het beroepsonderwijs, bedienden, werkzoekenden, enz. kunnen stage lopen in een ander bedrijf overal in Europa.
  • Leerkrachten, vormers, HR-verantwoordelijken, enz. kunnen ervaringen uitwisselen.
  • Universiteiten, hogescholen, NGOs, overheden, onderzoekscentra, ondernemingen, enz. kunnen een trainingsmethode ontwikkelen, of goede praktijken uitwisselen.

Leonardo

 

Grundtvig – Het is nooit te laat om te leren! 

Het Grundtvig-programma is er om de vaardigheden en de competenties te verbeteren van mensen in het niet-professioneel volwassenenonderwijs. Het programma stimuleert de samenwerking en mobiliteit van mensen en onderwijsinstellingen in heel Europa. De nadruk ligt op innoverende praktijken, zoals bijvoorbeeld op het vlak van ICT, maar ook op minder gegoede groepen in het volwassenenonderwijs.

Doelgroep
De lerende volwassene en zijn omgeving: leerkrachten en vormers, organisaties, NGOs, ondernemingen, vrijwilligersgroepen, onderzoekscentra, enz.

Grundtvig

 

Er bestaan ook nog andere Europese programma's (zoals Tempus of Erasmus Mundus), meer informatie vind je op de website van het Vlaamse Nationaal Agentschap voor Levenslang Leren, EPOS.

EPOS vzw
Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking - Agentschap
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Brussel
Tel : +32 (0)2/553.97.31
Fax : +32 (0)2/553.97.50
E-mail: info@epos-vlaanderen.be
Website: http://www.epos-vlaanderen.be/

Voor algemene informatie kunt u deze brochure downloaden: "Wat zit erin voor mij" : Europese initiatieven op het gebied van onderwijs, cultuur en jeugdzaken.
 

Verwante links